اولیا در جلسه‌های 5 نفره نقش مهمی دارند

در جلسات 5‌نفره که هر سه ماه یک‌بار توسط پشتیبان برگزار می‌شود حضور اولیا نقش بسیار مهمی دارد.

اولیا در جلسه‌های 5 نفره نقش مهمی دارند

در جلسات 5‌نفره که هر سه ماه یک‌بار توسط پشتیبان برگزار می‌شود حضور اولیا نقش بسیار مهمی دارد. اینکه اولیا در این جلسات دانش‌آموز را همراهی کنند و در جریان برنامه، روش‌ها، منابع و وضعیت درسی دانش‌آموز خود قرار بگیرند بسیار کمک‌کننده است. این همراهی علاوه بر کمکی که بر نتیجه‌ی عملکرد دانش‌آموز دارد، باعث حس دلگرمی دانش‌آموز می‌شود و اولیا می‌توانند بهترین بازخورد را در ایام مختلف از کارکرد فرزند خود داشته باشند.

در این جلسات دانش‌آموزان می‌توانند روش‌ها  و منابع خود را مطرح کنند و با کمک گرفتن از پشتیبان خود، همراهی اولیا و دقت به روش‌ درس خواندنِ دانش‌آموزان موفق، در هر درس بهترین و مناسب‌ترین روش و منبع را انتخاب کنند. از طرفی هم پشتیبان در هر جلسه موضوعاتِ به‌روز و منحصر به همان بازه‌ی زمانی را برای دانش‌آموز مطرح می‌کند تا هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی متناسب با همان بازه‌ی زمانی داشته باشد.

مهم‌ترین نکته‌ای که نباید از آن غافل شد پرسش و پاسخ دانش‌آموزان و حل مسائل احتمالی که در جریان آزمون برایشان رخ داده، می‌باشد که می‌توان از روش دانش‌آموزان موفق در هر درس استفاده کرد تا با بیان از زبان خودشان، تاثیر بیشتری بر سایر دانش‌آموزان داشته باشد.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید