تحلیل آزمون چقدر برای شما اهمیت دارد؟

آزمون دادن بدون تحلیل، رها کردن نصفه و نیمه‌ی منطق مشاوره‌ای کانون می‌باشد.

تحلیل آزمون چقدر برای شما اهمیت دارد؟

آزمون دادن بدون تحلیل، رها کردن نصفه و نیمه‌ی منطق مشاوره‌ای کانون می‌باشد.

سهم تحلیل آزمون از خود آزمون دادن کمتر نیست، چرا که دانش‌آموزان متوجه ایرادهای خود می‌شوند و بررسی سوال به سوال آزمون علاوه بر آموزش نکات جدید درسی به دانش‌آموز، مشکلات برنامه‌ای و تمرکز او را نشان می‌دهد.

در تحلیل آزمون همه‌ی سوالات باید دوباره بررسی شوند. سوال‌های درست به دلیل این که شاید راه‌حل پاسخنامه کوتاه‌تر باشد یا حاوی نکته‌ی جدید‌تری باشد؛ سوال‌های اشتباه به دلیل اینکه بار آموزشی این سوالات بسیار زیاد می‌باشد و به‌خوبی نکات را در قالب سوال به دانش‌آموز آموزش می‌دهد و همچنین بررسی سوال‌های نزده که نشان‌دهنده‌ی علت عدم پاسخگویی دانش‌آموز به آن مبحث می‌باشد.

بعد از تحلیلِ آزمون دانش‌آموز باید از تجربه‌ی آزمون خود در برنامه‌ریزی دو هفته‌ی بعدی استفاده کند. این‌گونه که اگر مشکل بی‌دقتی در سوالات محاسباتی داشت تعداد تست محاسباتی بیشتری تمرین کند یا اگر مشکل تسلط بود با افزایش تست از منابع مطالعاتی خوب آن را برطرف کند.

هر آزمون دربردارنده‌ی نکات ریز و درشتی برای دانش‌آموز می‌باشد، اشتباهات خود را دوست بدارید و از آن‌ها در جهت مثبت استفاده کنید.