بازخوانی یا بازیابی؟ بالاخره توانستم!

سال‌ها گذشت تا اینکه متوجه شدم روش مطالعه‌ای که برای درس‌هایم داشتم اشتباه بود.

بازخوانی یا بازیابی؟ بالاخره توانستم!

سال‌ها گذشت تا اینکه متوجه شدم روش مطالعه‌ای که برای درس‌هایم داشتم اشتباه بود. بارها و بارها کتاب را می‌خواندم و به امید اینکه بهترین نتیجه را خواهم گرفت در جلسه حاضر می‌شدم، اما دریغ از اینکه زحماتی که کشیدم به نتیجه‌ی دلخواه برسد و همیشه ناامیدتر از قبل از جلسه برمی‌گشتم.

 تا اینکه با دوستی آشنا شدم و دوستم من را متوجه ساخت که راه اشتباه است و به جای بازخوانی مدوام که موثر نبود و نکات اساسی در بین مطالب گم می‌شدند باید سعی در بازیابی کنم. این بود که بلاخره درس خواندن و زحمت‌های مداوم نتیجه داد و بلاخره توانستم.

روشی که توانستم با آن به موفقیت برسم این بود که بعد از مطالعه‌ی کامل کتاب درسی و جزوه‌ها و به طور کلی زمانی که مطالب برایم جا می‌افتاد، در زمانی که برای مرور مجدد گذاشته بودم به جای بازخوانی، یک دوره تست از خودم می‌گرفتم و در پایان تست‌ها را بررسی می‌کردم و از طریق آن متوجه می‌شدم که کجا نیاز به تلاش بیش‌تر دارم.