10 نکته‌ی طلایی برای موفقیت

برخی دانش‌آموزان در مراحلی از مسیر درسی خود تا کنکور، دچار سردرگمی و بی‌انگیزگی می‌شوند.

10 نکته‌ی طلایی برای موفقیت

برخی دانش‌آموزان در مراحلی از مسیر درسی خود تا کنکور، دچار سردرگمی و بی‌انگیزگی می‌شوند. برای رهایی از این شرایط باید راهکارهایی داشته باشید تا بتوانید با انرژی بیشتر برای اهدافتان تلاش کنید. دانش‌آموزان موفق عادت‌های خود را براساس اولویت‌هایشان تنظیم می‌کنند و به موارد زیر پایبند هستند:

1-همیشه سخت تلاش می‌کنند.

2-اهداف خود را اولویت‌بندی می‌کنند.

3-هدف‌گذاری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارند.

4-عملکرد درسی خود را به صورت روزانه و هفتگی بررسی می‌کنند.

5-نقاط قوت خود را به‌خوبی می‌شناسند و آن را تقویت می‌کنند.

6-هرگز تسلیم و ناامید نمی‌شوند.

7-روش مشخصی برای خواندن هر درس دارند.

8-بعد از آزمون، بررسی و تحلیل آن را انجام می‌دهند.

9-هیچ‌گاه خود را با دیگران مقایسه نمی‌کنند.

10-تحت هیچ شرایطی در آزمون‌ها غیبت نمی‌کنند.