جزوه ریاضی دهم انسانی از کتاب جامع - مبحث تابع

این مطلب از کتاب جامع کانون برگزیده شده است.مبحث انتخاب شده بخشی از مباحث آزمون 29 آذر را در بر می‌گیرد.

جزوه ریاضی دهم انسانی از کتاب جامع - مبحث تابع

کانونی های عزیز!

در این مطلب برای شما فایل درسنامه مباحث مفهوم تابع و ضابطه جبری تابع دهم را قرار داده ایم.

این مطلب از کتاب جامع کانون برگزیده شده است.

مبحث انتخاب شده بخشی از مباحث آزمون ۲۹ آذر را در بر می گیرد.

جهت خرید یا کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب می توانید به سایت خرید آنلاین کتاب کانون مراجعه کنید.

جهت دانلود فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید.

برای دنبال کردن سایر مطالب مربوط به مقطع دهم و یازدهم انسانی شامل درسنامه ها،نکته تست ها، آزمون ها،مقالات و پرسش و پاسخ های مشاوره ای و ....... پیج اینستاگرام دهم و یازدهم انسانی را دنبال کنید.