یادگیری از طریق کامنت‌ها (درس ریاضی ، مبحث حد و پیوستگی)

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس ریاضی را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ‌های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش‌های خود را بیابید

یادگیری از طریق کامنت‌ها (درس ریاضی ، مبحث حد و پیوستگی)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس ریاضی و مبحث حد و پیوستگی را آماده کرده ایم تا بتوانید با مرور پرسش و پاسخ های سایر دانش آموزان در مورد این مبحث شما نیز پاسخ پرسش های خود را بیابید و از راهنمایی های سایر دانش آموزان بهره مند شوید.


نام کاربر
کامنتمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتبچه هایکی اینو به من توضیح بده.میخام ازاین هوپیتال بگیرم.تانژانت ب توان2ضربدرایکس منهای یک تقسیم برکوسینوسه دوایکس..توان رو اوردم ضریب ازایکس منهای یک مشتق گرفتم شدیک خب ازتانژانت همم مشتق گرفتم شدو.خیلی طولانی میشه بخام بنویسم .بعدایکس ب سمت سه پی چهارم میره و جواب اخرم بگین.حد و پیوستگی13980231
اطهرالزهرا امیدوار، چهارم تجربی - گلپایگان - میانگین تراز 6493پاسخ کامنتاگر صورت سوال رو درست متوجه شده باشم شما منظورتون این بوده تانژانت به توان 2 ایکس منهای یک در صورت و کسینوس دو ایکس در مخرج باشه که در صورت هوپیتال گرفتن از صورت جدا و از مخرج جدا مشتق میگیریم پس مشتق صورت میشه دو تانژانت ایکس ضرب در (1+تانژانت به توان دوی ایکس) و مشتق صورت میشه منفی دو ضرب در سینوس ایکس و اگر ایکس به سه پی چهارم میل کنه جواب نهایی میشه دو تا رادیکال دوحد و پیوستگی13980231
کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها چرا لیمیته رادیکال ایکس اونم ایکسی که به سمت صفر مثبت میل میکنه حدنداره؟حد و پیوستگی13980306
کاربر سایتپاسخ کامنتچرا دیگه حد راست داره ولی حد چپ ندارهحد و پیوستگی13980306
کاربر سایتپاسخ کامنتچون حد راست داره ولی حد چپ نداره . پس به طور کلی حد نداره در نقطه صفرحد و پیوستگی13980306
فرشته پورحیدری - دبیرکامنتنقاط انتهایی می‌تونن حد داشته باشند می‌تونن پیوستگی داشته باشندولی به هیچ وجه مشتق ندارناینا درست هستندحد و پیوستگی13980306
کاربر سایتکامنتبچه‌ها وقتی ایکس میل کنه سمت صفر .. حد رادیکال یک منهای کسینوس ایکس با چی هم ارزه؟حد و پیوستگی13980323
کاربر سایتپاسخ کامنتیک منهای کسینوس ایکس میشه دوتا سینوس ب توان دوم ایکس تقسیم بر 2پس رادیکالش میشه جدر اینی ک گفتم داخل قدر مطلقش»حد و پیوستگی13980323
کاربر سایتپاسخ کامنتام در یو دو دوم که ام میشه توان کسینوس یو هم کمانشه که به توان دو میکنی بعد تقسزم بر دوحد و پیوستگی13980323
کاربر سایتپاسخ کامنتبا ایکس به توان دو تقسیم بر چهار اما اگه زیر رادیکال نبود میشد ایکس به توان دو تقسیم بر دوحد و پیوستگی13980323
کاربر سایتپاسخ کامنتیک چهارم ایکس به توان دوحد و پیوستگی13980323


اعظم السادات محسن پور
تهيه شده توسط : اعظم السادات محسن پور
محمد سنجری
ارسال شده توسط : محمد سنجری