فیلم حل تشریحی سوالات هوش ادبی و کلامی آزمون 15 آذر

فیلم حل تشریحی سوالات هوش ادبی و کلامی آزمون 15 آذر توسط استاد امین یزدی زاده

فیلم حل تشریحی سوالات هوش ادبی و کلامی آزمون 15 آذر

در فایل ضمیمه حل تشریحی سوالات هوش کلامی و ادبی  آزمون 15 آذر که توسط آقای امین یزدی زاده تهیه گردیده است قابل مشاهده و دریافت است.فایل های ضمیمه

حل تشریحی بخش هوش کلامی و ادبی