پرسش و پاسخ درس 6 علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر

پرسش و پاسخ درس 6 علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر برای دانش آموزان و معلمان ششم دبستان

پرسش و پاسخ درس 6 علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر

ششمی ها سلام!

یکی دیگر از روش هایی که مرور را سریع تر می کند خواندن سوال و جواب هاست در بازه های مروری خود ابتدا سوال را بخوانید سپس سعی کنید به آن پاسخ دهید و بعد از آن پاسخ سوال را بخوانید.