سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 آذر 98 + فایل صوتی

چکیده ای از سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 آذر 98 در این مقاله آمده است...

سخنان کاظم قلم چی در جلسه نفرات برتر 15 آذر 98 + فایل صوتی

موضوع جلسه: برنامه ریزی شخصی

برنامه راهبردی یک نقشه راه کلی است و ذهن شما را تا حد زیادی شفاف می کند. برنامه مدرسه مربوط به مدرسه است و اغلب شما نقشی در تنظیم برنامه ندارید و این برنامه هم ثابت است. برنامه راهبردی به شما کمک می کند که در منزل برای آمده شدن برای آزمون ها برنامه داشته باشید. برنامه شخصی به شما کمک می کند روش های مطالعه مناسب خودتان را پیدا کنید. از جمله این که در هر ساعت چه درس هایی بخوانید و چگونه بخوانید. مهم این است که شما از ساعات مطالعه خودتان بیشترین نتیجه را بگیرید.

شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟

تیپ شناسی دانش آموزان برای برنامه ریزی:

چرا برنامه هایمان اجرا نمی شود ؟

چرا به هدف گذاری نمی رسیم ؟

قبل از این که چهار گروه دانش آموزان را معرفی کنیم و مشخص کنیم که شما جزء کدام یک از این چهار گروه هستید . برنامه ریزی شخصی و شخصی سازی برنامه را توضیح می دهم و تفاوت این دو را بیان می کنم .

شخصی سازی برنامه : برنامه ی راهبردی ، برنامه ی مطالعه ی شما در خانه را مشخص می کند . برنامه ی راهبردی هماهنگ با برنامه ی مدرسه تنظیم شده است . اما ممکن است مدرسه ی شما در یکی دو درس از برنامه ی راهبردی عقب تر یا جلوتر باشند . ضمنا شما ممکن است روی بعضی درس ها تاکید بیشتری داشته باشید . وقتی به خانه می رسید تفاوت هایتان با دانش آموزان دیگر بیشتر می شود . برنامه ی راهبردی مسیر دو هفته ای را به شما نشان می دهد اما این خود شما هستید که باید تشخیص دهید کدام درس ها را بیشتر یا کمتر بخوانید و در مورد درسی که هنوز در مدرسه نخوانده اید چکار کنید . شخصی سازی برنامه ی راهبردی یعنی این که در برنامه ی راهبردی که برای دو هفته ی شماست تصمیم بگیرید کدام قسمت ها را بیشتر یا کمتر یا اصلا نخوانید یا اضافه کنید .

برنامه ی شخصی مربوط به برنامه ی روزانه ی شماست . در برنامه ریزی شخصی شما مشخص می کنید هر روز چند ساعت درس بخوانید . کدام درس ها را بخوانید . هر درس را چند ساعت بخوانید و چه ساعت هایی درس بخوانید .

در برنامه ریزی شخصی نقش شما تعیین کننده است . سه برنامه دارید، برنامه مدرسه، برنامه راهبردی و برنامه شخصی. در برنامه مدرسه شما نقشی ندارید و در برنامه راهبردی شما حدودا 30 درصد نقش دارید ولی در برنامه ریزی شخصی نقش شما می تواند تا 90 درصد باشد. برنامه ریزی شخصی به هدفگذاری خود شما و نیازهای آموزشی شما و عادت های مطالعاتی شما ارتباط دارد بنابراین نقش خود شما تعیین کننده است. عادت هایی از این نوع که مثلا صبح بهتر یاد می گیرید یا بعدظهر، درس های سخت را اول مطالعه کنید یا بعدا.

تیپ شناسی دانش آموزان در برنامه ریزی شخصی

اکنون و در این جا با طرح چند نوع طبقه بندی تلاش می کنیم به شما کمک کنیم تیپ آموزشی خود را بهتر بشناسید تا بهتر بتوانید هدف گذاری و برنامه ریزی شخصی را انجام دهید.توجه به این نکات به شما و اولیا کمک می کند تا در انتخاب پشتیبان ویژه و مشاور و این که آیا اساسا به مشاور آموزشی و درسی نیاز دارید یا نه بهتر و درست تر تصمیم بگیرید.

1- بر مبنای خود اتکایی و توجه به نظر دیگران (چهار گروه دانش آموزان)

در قرن 21، فردیت افراد برجسته تر می شود و هر کسی ویژگی های خودش را بیشتر می بیند و به سمت اهدافش می رود. کسانی که در آزمون های کانون شرکت می کنند اغلب نقش خودشان پررنگ تر است و از برنامه استفاده می کنند و برنامه خودشان را با آن تلفیق می کنند.

مراحل رشد شخصیتی را سه مرحله می دانند: وابستگی (dependence)، استقلال (independence) و اتکای متقابل (interdependence). فرزندان در کودکی وابسته هستند، وابسته ها اگر توجه کافی نگیرند ناراحت می شوند. برخی هم واقعا مستقل هستند درحالی که برخی فقط وانمود می کنند به استقلال رسیده ا ند ولی عالی ترین مرحله اتکای متقابل است. به اتکای متقابل نمی توانید برسید مگر این که اول به استقلال رسیده باشید. آن زمان قدر دیگران را هم بیشتر می دانید از جمله پدر و مادر. وقتی اسم مادر را می گوییم عاطفه و محبت و ایثار و فداکاری به یاتان می آید و وقتی نام پدر را می گوییم یاد حمایت و تامین معاش خانواده به یادتان می افتد ولی از چیزی غفلت می کنید و آن این که مادر تنها محبت و فداکاری نیست بلکه هر دو هم پدر و هم مادر، اندیشه ی متراکم و تجربه هستند در سر  دوراهی های زندگی آن ها می توانند به شما حداقل کمک فکری دهند. آنقدر که پدر و مادرها می توانند در این سال کنکور به دانش آموزان کمک کنند مشاورها و معلم ها شاید نمی توانند، به دو دلیل: اول این که آن ها بیش از هر کسی شما را دوست دارند و دوم این که آن ها ویژگی های شخصیتی شما را می شناسند. افراد هر چقدر توانمندتر شوند به مشورت های دیگران بیشتر نیاز دارند. مشورت کردن با دیگران حتما لازم است و تصمیم نهایی را شما می گیرید.

در گرفتن مشاور به دو نکته توجه کنید اول این که خودش تجربه ی موفق تحصیلی داشته باشد (به همین دلیل هم تاکید داریم رتبه های برتر) دوم این که با برنامه  کانون همراه باشد و قبلا خودش دانش آموز کانون بوده باشد و شما را گیج و آشفته نکند. نظم ذهنی یعنی آرامش و مشاور و معلم باید در یک راستا و هماهنگ با برنامه کانون باشند چون شما دانش آموز کانون هستید و امسال بیش از هر چیزی به آرامش و نظم ذهنی نیاز دارید.

در برنامه ریزی شخصی و هدف گذاری و انتخاب رشته چقدر مستقل فکر می کنید و تصمیم می گیرید و تا چه حد به نظر دیگران (اولیا و پشتیبان و دوستان و معلمان ) توجه می کنید ؟

گروه اول :فقط خودم تصمیم می گیریم . برای تصمیم گیری و برنامه ریزی به دیگران مراجعه نمی کنم . به نظر دیگران چندان توجهی ندارم

گروه دوم :خودم تصمیم می گیرم اما نظر دیگران برایم مهم هستند .پس از برنامه ریزی به آن ها هم مراجعه می کنم . ممکن است نظرم را تغییر دهم

گروه سوم :ابتدا به دیگران مراجعه می کنم و از تجربه ی آنان برا هدف گذاری و تصمیم گیری استفاده می کنم . اما و در ضمن خودم هم در برنامه ریزی نقش موثری دارم .

گروه چهارم :ترجیح می دهم افراد با تجربه برایم برنامه ریزی کنند .یک برنامه به من بدهند و من طبق آن برنامه درس بخوانم یا این که در انتخاب رشته به من بگویند کدام رشته برای من خوب است . بهتر است افراد با تجربه برای من برنامه ریزی کنند

2 – برمبنای هدف گذاری : کدام یک از این سه نوع هدف گذاری را دارید

هدف بلندمدت دارم :مثلا می خواهم در آینده این شغل را داشته باشم !

هدف میان مدت دارم :برای امتحانات نیم سال اول هدف دارم یا برای امتحان پایان سال یا برای کنکور

هدف کوتاه مدت دارم :برای آزمون بعدی هدف گذاری چند از 10 دارم

هدف گذاری ندارم :هدف گذاری نمی کنم

3- بر مبنای کتبی بودن و شفاهی بودن

گروه اول :فکر می کنم اما در جایی نمی نویسم

گروه دوم :فکر می کنم و گاهی اوقات در جایی یادداشت می کنم

گروه سوم :دفتر برنامه ریزی دارم و در دفتر برنامه ریزی ساعات مطالعه ام را می نویسم

دفتر برنامه ریزی برای برنامه ریزی شخصی

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی هفت ویژگی مهم دارد .

ویژگی نخست : نوشتن آن ساده است و روزی بیش از یک دقیقه وقت شما را نمی گیرد . در پایان هر هفته هم کافی است پنج دقیقه وقت بگذارید و کار یک هفته را جمع بندی کنید .

ویژگی دوم : نقش اصلی را در تنظیم دفتر خود شما دارید

ویژگی سوم : این برنامه و این دفتر فقط برای خود شماست . برنامه ی هر دانش آموز مخصوص خود اوست

ویژگی چهارم : رقیب اصلی شما خود شما هستید . در این روش برنامه ریزی شما باخودتان رقابت می کنید و تلاش می کنید هر هفته بهتر از هفته ی قبل باشید و هر دو هفته ( هر آزمون ) بهتر از دو هفته ی قبل خود باشید

ویژگی پنجم : برنامه ریزی با دفتر برنامه ریزی انعطاف پذیر است . شما می توانید بر اساس ابتکارهای خودتان چیزهایی را که می خواهید اضافه کنید

ویژگی ششم: مقیاس زمانی برنامه یک هفته است .

ویژگی هفتم: : این دفتر بر اساس نگاه به گذشته تنظیم شده است .بیشترین اعدادی که در این دفتر می نویسید ساعت های مطالعه ی شما در هر روز است . پس از این که هر درس را مطالعه کردید زمان مطالعه ی آن درس را می نویسید و در پایان روز ، ساعات مطالعه ی همان روز راجمع می زنید . در پایان هفته هم ساعات مطالعه ی همان هفته را جمع می زنید و در صفحه ی 182 دفتر وارد می کنید .

چرا برنامه هایمان اجرا نمی شود ؟

چکار کنیم که بتوانیم تصمیم های واقعی و قابل اجرا بگیریم ؟

چگونه می توانیم برنامه ای بنویسیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم ؟

اکنون که ویژگی های دفتر برنامه ریزی را توضیح دادم روی این سوال مکث می کنیم . چرا خیلی از مواقع برنامه هایی که می نویسیم یا تصمیم هایی که می گیریم را نمی توانیم اجرا کنیم . پاسخ این سوال و راه حل این مشکل در ویژگی ششم و هفتم دفتر برنامه ریزی است : به ویژگی هفتم دقت کنید : ویژگی اصلی دفتر نگاه به گذشته است . اعدادی که می نویسید ساعت های مطالعه ی گذشته شماست . ساعت ها و زمان هایی که واقعا مطالعه کرده اید . مشکل اصلی که سبب می شود برنامه هایمان را خوب اجرا نکنیم این است که خودمان را خوب نمی شناسیم و معمولا تصورات خوش بینانه ای از خودمان داریم . اما وقتی ساعت های مطالعه ی خود را روز به روز در دفتر نوشتید و در پایان هفته سه چهار دقیقه وقت گذاشتید و جمع ساعات مطالعه را به صفحه ی 182 منتقل کردید شناخت واقعی از خودتان به دست می آورید و برای هفته ی بعد هدف گذاری می کنید .

به ویژگی ششم هم توجه کنید . مقیاس زمانی برنامه یک هفته است . اگر شما برنامه را روز به روز تنظیم کنید احتمال این که نتوانید نتوانید برنامه را دقیقا و هر روز اجرا کنید زیاد است . اما اگر مقیاس را یک هفته در نظر بگیریم می توانید کم کاری های یک روز را در روز بعد جبران کنید .

ویژگی دفتر برنامه ریزی و جعبه ابزار کارنامه این است که ما در کانون هم چون یک آینه یا ترازو عمل می کنیم با ابزار دفتر برنامه ریزی و جعبه ابزار کارنامه ، خود واقعی شما را به شما نشان می دهیم . وقتی شما پس از چند هفته متوجه شدید که واقعا چند ساعت درس می خوانید و تصورات خوش بینانه ی شما واقعی شد آن گاه می توانید برای خود واقعی تان برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید که برای هفته ی بعد چقدر درس بخوانید . ضمنا به این نکته هم توجه کنید وقتی ساعت های مطالعه ی هر هفته ی خود را دیدید یک موتور رقابت در درون شما آغاز به کار می کند : موتور رقابت با خود . حتما تلاش خواهید کرد که زمان مطالعه تان را افزایش دهید و به شرایط مطلوب برسانید

صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی یک تاثیر مهم دیگر هم دارد . شما وقتی پنج یا شش هفته جمع ساعت های مطالعه ی خود را در کنار هم نوشتید متوجه تعادل ها و عدم تعادل های خودتان می شوید و متوجه خواهید شد که در چه مواردی افراط یا تفریط کرده اید . صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی به شما کمک می کند که متعادل درس بخوانید . روی یک درس بیش از اندازه وقت نگذارید و به درس دیگر کم توجهی یا بی توجهی نکنید .

در دفتر برنامه ریزی ، برای هر هفته دو صفحه را مقابل هم در نظر گرفته ایم در صفحه ی سمت راست ، ساعت های مطالعه ی هر روز را می نویسید که در این باره به حد کافی توضیح دادیم . در صفحه ی سمت چپ هم کمک می کنیم برای آینده ی کوتاه مدت تصمیم های واقعی و قابل اجرا بگیرید .

در بالای صفحه جدولی هست که در آن جدول ، تصمیم ها و برنامه ی خود را برای سه قسمت روز می نویسید . صبح ، بعداز ظهر تا شام و پس از شام . علت این که یک روز را به سه قسمت تقسیم کرده ایم این است که معمولا همه ی افراد حداقل برای سه چهار ساعت پای حرف خود می ایستند و تصمیم های خود را در سه چهار ساعت آینده اجرا می کنند . ما شاید خیلی با اراده نباشیم و نتوانیم برای یک هفته روی قول و قراری که با خودمان گذاشته ایم بایستیم ولی بسیاری از ما می توانیم سه یا چهار ساعت تصمیم خودمان را اجرا کنیم . به همین خاطر است که در جدول تصمیمات کوتاه مدت ، یک روز را به سه قسمت تقسیم کرده ایم . هر وقت خواستید درس خواندن را شروع کنید تصمیم خود را برای سه چهار ساعت بعد بنویسید .

در قسمت میانی این صفحه ، قسمتی را برای ارزیابی عملکرد شما در هفته ی گذشته قرار داده ایم سه نکته ی مثبت در باره ی عملکرد هفته ی قبل خود بنویسید و فقط یک نکته در مورد ضعف هایتان در هفته ی قبل . نقاط مثبت خود را بیشتر ببینید و روی آن ها سرمایه گذاری کنید و تلاش کنید کم کاری خود را در هفته ی بعد جبران کنید

در قسمت پایینی صفحه تصمیم های راهبردی برای هفته ی آینده را قرار داده ایم . در این جا هدف گذاری ها و تصمیم های اساسی خود را برای هفته ی بعد می نویسید

دفتر برنامه ریزی به شما کمک می کند توانایی های خود را بهتر بشناسید . خودتان را همان گونه که هستید بشناسید و گام به گام با هدف گذاری و برنامه ریزی پیشرفت کنید و به بهترین شرایط خود نزدیک شوید . نوشتن دفتر برنامه ریزی زمان زیادی از شما نمی گیرد . فقط شروع کنید و اگر شروع کرده اید بی وقفه ادامه دهید و اگر گاهی اوقات تنبلی می کنید اشکالی ندارد دوباره شروع کنید . موفق خواهید شد.دفتر برنامه ریزی و برنامه راهبردی به شما کمک می کنند تا بهتر و موفق تر شوید .


.......................................................

یکی از کارهایی که اخیرا در کانون انجام داده آیم آزمون اعتبارسنجی است. این آزمون هم چنین امروز هم برای همه ی دانش آموزان با تراز بالای 7000 و کسانی که جهش ترازی دارند اجرا شد. در کانون، نرم افزار تقلب یاب داریم همین الان هم حدودا نفرات برتر سال بعد مشخص هستند. در بهترین و پیشرفته ترین کشورها هم امکانات جعبه ابزار کارنامه که در کانون در اختیار شماست وجود ندارد. کسانی که تقلب کنند نمی توانند از جعبه های ابزار کارنامه به خوبی بهره ببرند. امکان ثبت نام را به زودی در اختیار دیگران هم قرار خواهیم داد.

کتاب های جمع بندی هم چاپ شده اند و شما می توانید از آن ها استفاده کنید. جمع بندی پایه و پیش. یا در منزل یا در حوزه این کتاب ها را باز کنید و در شرایط آزمون از خودتان امتحان بگیرید به جواب ها هم نگاه نکنید. می توانید در حوزه این امتحان را بدهید و 15 هزار تومان را به پشتبان خودتان برای زحمات برگزاری این شرایط بدهید و کارنامه را از سایت کانون دریافت کنید. توصیه من این است که کارنامه را دریافت کنید.

.......................................................

جمع بندی جلسه از زبان حاضران، درواقع آن چه از مطالب امروز با خودشان می برند و اجرا خواهند کرد (take away note):

گاهی برنامه ام را می نوشتم گاهی هم نمی نوشتم نتیجه گیری من از این جلسه این بود که با خانوادم برنامه ام را به اشتراک بگذارم و دفتر برنامه ریزی را هم پر کنم.

من از جلسه ی امروز تصمیم گرفتم که دفتر برنامه ریزی و کتاب های جمع بندی را تهیه کنم.

خودم روی خودم نظارت بیشتری داشته باشم.

کاظم قلم چی: اصطلاح آن این است: ناظر بیرونی خودتان شوید (second observer)

من تصمیم گرفتم هدف گذاری هایم را واقعی تر و کوتاه مدت تر کنم.

تصمیم گرفتم در وهم و خیال زندگی نکنم و متوجه شدم در دفتر یک تداومی باید وجود داشته باشد.

کاظم قلم چی: این که یک هفته کاری کنید کافی نیست باید ادامه دهید و تداوم داشته باشید (sustainable).

هدف هایم را کوتاه مدت تر کنم و اراده ام را هم بیشتر کنم.

کاظم قلم چی: با برنامه ریزی ممکن است.

برنامه هایم را می نوشتم ولی یک هفته یک درس را زیاد و یک هفته کم می خواندم و تصمیم گرفتم مطالعه ام را متعادل تر کنم.

کاظم قلم چی: در صحبت های اخیرم اشاره کرده ام که همه رتبه های برتر برای دو هفته ی بین آزمون استراتژی خاص خودشان را داشته اند.

من از جلسه امروز تصمیم گرفتم که روی افزایش چند از ده تمرکز کنم نه افزایش تراز.

کاظم قلم چی: آفرین چون فکر کردن به تراز یک چیز موهومی است و تراز بستگی به عملکرد دیگران هم دارد ولی هدف گذاری چند از ده نه.

من از جلسه امروز تصمیم گرفتم که به مشاورم برنامه ام را بگویم و کتاب های جمع بندی را هم تهیه کنم.

پرش ذهنی داشتم و به اهداف دور خودم فکر می کردم و در این جلسه متوجه شدم برای رفع آن ها چه کنم.

کاظم قلم چی: اگر آن اهداف را نزدیک تر بیاورید رفع می شود.

به جای برنامه ریزی برای یک هفته، برنامه ریزی برای فقط یک روز را انجام دهم.

من امروز متوجه شدم نوشتن برنامه ریزی مستمر و حتی وقتی درس نمی خوانیم به ما کمک می کند.

برنامه ام را برای یک روز ننویسم بلکه برای چند ساعت آینده بنویسم.

خود واقعی ام را بشناسم دفتر برنامه ریزی ام را هم هر هفته بررسی کنم.

کاظم قلم چی: مهم نیست من چه می گویم مهم این است که شما چه برداشتی می کنید. موفقیت تکرار لجوجانه ی کارهای ساده و درست است.

اگر یک روز از برنامه عقب ماندم دوباره شروع کنم و ادامه دهم.

من طی جلسه های اخیر که حضور داشتم متوجه کارنامه بازیابی شدم و خیلی عالی بود و به من کمک کرد.

کاظم قلم چی: غیر از این، جزوه هوشمند هم هست که به شما توصیه می کنم آن را تهیه کنید. جزوه هوشمند از کارنامه بازیابی هم کامل تر است بخصوص برای دوران جمع بندی.

مادر یکی از دانش آموزان: برداشتی که من از جلسه داشتم این بود که دخترم برنامه اش را به من بگوید و توقع بیش از حد از خودش نداشته باشد.

در رقابت با خودم باشم.

برنامه ای که متوازن باشد قاعدتا من را جلو می اندازد ولی وقتی کوتاهی می کنم با اراده و استوارتر بروم جلو که به برنامه ام خللی وارد نشود.

مادر یکی از دانش آموزان: از بین صحبت های شما این که اول مشورت کنیم بعد تصمیم نهایی را خودمان بگیریم توجه من را به خودش جلب کرد.

من به این نکته که گفتید عادات مطالعاتی افراد متفاوت است توجه کردم.

هدف گذاری ام را پنج شنبه قبل آزمون انجام می دادم و امروز به این نتیجه رسیدم که اگر این کار را جمعه انجام دهم بهتر است.

کاظم قلم چی: بهتر است جمعه انجام دهید و باز ممکن است تغییرش دهید.

یکی از مواردی که از بین صحبت های شما، خیلی از مشغله ذهنی من را کنار گذاشت این بود که گفتید افراد در هر شرایطی که هستند به قله می رسند.

پدر یکی از دانش آموزان: از میان صحبت های شما، اشاره به اراده از نظر من خیلی مهم بود، باید بپذیریم که اگر بخواهیم به تراز 7000 برسیم باید اراده خود را تقویت کنیم.

کاظم قلم چی: یا به اندازه تلاش هایتان آرزو کنید و یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید.

پدر: به نظر من دانش آموزان برنامه ریزی را در دفتر طوری بنویسند که چند ساعتی را که نمی خوانند را بتوانیم استخراج کنیم.

کاظم قلم چی: با این کار مخالفم چون باعث می شود همیشه به دخترتان ایراد بگیرید و نیمه خالی را ببینید. من موافق نیستم. افراد که خودشان به خودی خود اغلب از خودشان ناراضی هستند، این کار سبب می شود خود سرزنشی و سرزنش شما هم بیشتر شود و نتایج خوبی نداشته باشد. روانشناسی کمال نقاط قوت افراد را می بیند.

هدف گذاری می کنم ولی کتبی نه ولی تصمیم گرفتم کتبی بنویسم، هم چنین غیر از برنامه ریزی هدف هایم را هم باید جایی بنویسم.

کاظم قلم چی: نوشتن به شما دو کمک می کند اول این که با نوشتن فکر ما واضح تر می شود و دوم این که متعهدتر می شویم.

کیفیت درس خواندن من متاثر از گذشته بود و من امروز تصمیم گرفتم واقع بینانه برنامه ریزی کنم و هر اتفاقی افتاد ادامه دهم.

کاظم قلم چی: در مقابل تمام درس ها و ساعت هایی که مطالعه نکردید صفر بنویسید حتی اگر سه روز نخواندید و ادامه دهید.

.......................................................

سوال کانونی ها و پاسخ کاظم قلم چی به آن ها:

ما یک آزمون برگزار می کنیم و یک چند از ده در نظر می گیریم ولی کیفیت آن آزمون و سطح سوالات آن فرق می کند.

کاظم قلم چی: چند از دهی که تنظیم می کنیم وقتی سطح دشواری تغییر می کند هدف گذاری ما درست نمی شود. ما از این آزمون به بعد چند از ده ها را می گذاریم و در جلسات بعدی هم به اطلاع شما می رسانیم. چند از ده ها خیلی تفاوت زیادی ندارند و مشخص است هر بازه ترازی ای به چه تعداد سوال پاسخ داده اند. ما روی تولید چند از ده هر آزمون خیلی داریم کار می کنیم این ها را برای شما هم می گذاریم.

.......................................................

بهتر نیست به جای چند از ده، برای رسیدن به یک تراز خاص رو تراز هدف گذاری کنیم؟

کاظم قلم چی: شما به احتمال جدیدا وارد این جلسات شده اید و آشنا نیستید، ما زیاد در این مورد صحبت کرده ایم، تراز را نمی توانیم بسازیم و ملموس نیست ولی چند از ده هست.

.......................................................

برای زمان های نقصانی در برگشت، سوال هایی که نمی دانستم را غلط می زنم. برای رفع این موضوع چه پیشنهادی دارید؟

کاظم قلم چی: در منزل تمرین کنید که کدام مباحث را غلط می زنید. شناخت درمانی به شما کمک می کند ببینید در چه درس هایی و چه مبحث هایی غلط جواب می دهید. به احتمال زیاد به خاطر کم سوادی و یادگیری ناقص است.

.......................................................

پاسخ نامه کاغذی با تاخیر چاپ می شود.

کاظم قلم چی: با تاخیر چاپ نمی شود بلکه با تاخیر به شما داده می شود چون همه ی ما در تلاش هستیم جلوی تقلب ها را بگیریم. ما اوایل زودتر می دادیم ولی برای کاهش تقلب کارهایی را می کنیم و این یکی از این کارها است.

.......................................................

کارنامه آزمون اعتبارسنجی به دست خود ما نمی رسد؟

کاظم قلم چی: می رسد.

.......................................................

سطح آزمون اعتبارسنجی خیلی بالاتر بود.

کاظم قلم چی: شما جزو کدام دسته از داوطلبان بودید؟ موافق آزمون اعتبارسنجی هستید یا خیر؟

راضی هستم.

کاظم قلم چی: زمانی را که با اعتبارسنجی به زمان آزمون اضافه کردیم سبب شد زمان آزمون مشابه کنکور شود.

پاسخ نامه ای که برای اعتبارسنجی می گذارید را در برگه اصلی بگذارید.

کاظم قلم چی: به احتمال همین کار را می کنیم.

.......................................................

آیا روشی هست که جامعه آماری را بدانیم مثلا این که به طور میانگین چقدر بچه ها برای یک مبحث در درسی وقت می گذارند و برنامه ریزی ساعتی را براساس متوسط جامعه آماری جلو ببریم.

کاظم قلم چی: متریک و ارزیابی کردن آموزش روی همین موضوع است و این یک رویکرد جدید مهم در جهان است زمانی چنین کارهایی ممکن می شود که اطلاعات را به صورت دیجیتال و ثبت شده داشته باشیم. کاری که امروز مطرح کردم وگفتیم در حال انجام آن هستیم در مورد پشتیبان درسی تاحدی در همین راستا است. چنین کارهایی را با هوش طبیعی می توانیم انجام دهیم. شما می خواهید ترندها را کشف کنید. باید داده وجود داشته باشد و چون داده ها را به صورت اینترنتی دریافت نمی کنیم و ثبت نشده است فعلا ممکن نیست حتی اگر اطلاعات به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار بود باز ممکن بود البته در تمام جهان در مورد مطالب آموزشی، مردم از کتاب پرینتی بیشتر استفاده می کنند. این که شما به این موضوع توجه می کنید یعنی فراشناخت خوبی دارید و چون دغدغه شما شده است آن را پیدا می کنید.

.......................................................

آیا اعتبارسنجی ها روی تراز نقش مستقیم دارند؟

کاظم قلم چی: کسانی که در نتایجشان مغایرت داشته باشند در جمع رتبه های برتر اعلام نمی کنیم و نام آن ها را هم در ویژه نامه ها منتشر نمی کنیم ولی این که تراز این افراد را جمع کنیم انجام نمی دهیم چون همه شرکت نکرده اند ولی به احتمال دهک ها را به شما می دهیم شاید این سری هم ندهیم و از آزمون بعد دهک ها را بدهیم.

.......................................................

در آزمون بعدی با توجه به این که مباحث یازدهم را قرار است آزمون دهیم ولی از طرفی من برخی از دروس دهم را نخوانده ام، برای بودجه بندی، دهم را بخوانم یا یازدهم را؟

کاظم قلم چی: طبق برنامه پیش بروید، سراغ قبلی ها هم برنگردید چون ایستگاه جبرانی داریم.

.......................................................

از شما برای پشتیبان درس تشکر می کنم، من خودم دانشجو هستم (مبینا دلیر دانشجوی رشته زیست شناسی دانشگاه الزهرا) و به دیگران مشاوره می دهم و به عنوان پشتیبان درس کسی را می خواهم که مثلا به زیست مسلط باشد. رشته من زیست است ولی سوالات کنکور متفاوت است.

به نظر من بهتر است در سایت کانون فضای مشخصی به صورت تالار گفتمان باشد که بچه ها در آن جا صحبت کنند.

کاظم قلم چی: قبلا این چنین جایی داشتیم ولی دانش آموزان کمتر در آن جا مشارکت داشتند و مطالبشان را در قسمت های دیگر سایت می نوشتند. یک کار جدیدی که می خواهیم بکنیم این است که مبحث محور سوال های دانش آموزان را می گذاریم مثلا در یک مبحثی سوالات بیشتر می پرسند و این که بتوانید کامنت هایی را که در مورد یک مبحث بوده را ببینید. همه افراد همه جا هستند و در این صحبت ها مشارکت دارند. ما در کانون به شدت به فکر موضوعی که مطرح کردید هستیم، کامنت ها را مبحث محور خواهیم گذاشت و از طریق کامنت ها یاد بگیرید.

اگر بتوانید این امکان را فراهم کنید که ما از طریق صفحه شخصی به همه  کامنت های خودمان دسترسی داشته باشیم خیلی خوب است.

کاظم قلم چی: پیشنهاد خوبی است و پیگیری می کنیم.

پاسخ آزمون و کتاب ها گاه کمی مبهم هستند. مثلا در فصل دما و گرما فیزیک آبی کانون برخی از پاسخ ها مبهم هستند.

کاظم قلم چی: بنویسید و بیاورید. از تمام کسانی هم که به طور پیوسته نوشته اند می خواهیم که آن ها را ارائه دهند و در سایت کانون شرایطی را فراهم خواهیم کرد که بتوانید آن ها را مطرح کنید. شما کسی هستید که می خواهید خودتان مطالعه کنید و از مطالب استفاده کنید.

کاظم قلم چی: برداشت شما از جلسه چه بود؟

برنامه متوازن داشته باشم و نظارتم را روی خودم بیشتر کنم.

.......................................................

تراز من سال قبل 6300 بود و با این که 7400 شدم ولی باز هم در استفاده از دفتر برنامه ریزی کوتاهی داشتم و می خواهم به طور مستمر آن را استفاده کنم و به نظرم دفتر برنامه ریزی اهمیتش از یک برگه ای که در آن می نویسیم خیلی بیشتر است.

 در یک آزمون یک درس گواه می شود و این عادلانه نیست که برخی سوالات کتاب های آبی را حفظ کنند و بتوانند به سوالات جواب دهند.

کاظم قلم چی: علم در کنکور مثل یک استخر است به اندازه یک اقیانوس نیست و سوالات کنکور بیش از هر چیزی به هم شبیه تر هستند و برساس کتاب درسی هستند، ما آزمون گواه را گذاشته ایم تا حتما سوالات کنکور را کار کنید. روی سوالی که روی کنکور می آید بیشتر از یک سوال تالیفی کار می شود. ما به تعدادی از انتشارات هم اجازه داده ایم از سوالات ما در کتاب هایشان استفاده کنند. سوال استاندارد اولویت دارد بر سوال طراحی شده. سوال استاندارد هم شامل سوالات کنکور و هم سوال های آزمون های کانون است، آزمون های کانون هم به این دلیل استاندارد هستند که با برگزاری آزمون در جامعه ی آماری بالا و تفکیک سوال ها، سوال ها استاندارد می شوند. شما خودتان را این طوری گول میزنید. ما نزدیک ده سال است که آزمون گواه را می گذاریم. ما به سنجش با معیاری نیاز داریم، شما باید یاد بگیرید که سوالات کنکور سراسری چگونه هستند. ما می خواهیم قدرت پیش بینی را در این آزمون ها بیشتر کنیم. پیشنهاد من به شما این است که سوالات استاندارد را کار کنید به جای این که ما را متقاعد کنید گواه ندهیم. با این کار خیلی هم رشد می کنید.

آیا همه ی سوال های گواه از سوال های کنکور است؟

کاظم قلم چی: نه از کتاب های آبی است. کتاب سه سطحی را هم در دنیا فقط کانون می تواند بدهد چون ما این آمار را براساس آزمون هایمان داریم.

.......................................................

من از جلسه ی امروز تصمیم گرفتم که بعد از این کتاب خودآموزم را بهتر پر کنم. من از سال دهم با تراز 6000 شروع کردم و چون به یک فراشناخت خوب رسیدم توانستم به تراز 7800 برسم. من قبلا اشتباهاتم را در کتاب خودآموزی هم می نوشتم ولی امروز تصمیم گرفتم سوالات مهم کانون را که حتی درست جواب داده ام را هم بنویسم. معمولا چند سوال از آزمون های کانون نوآوری دارد. در مورد مبهم بودن دین و زندگی می خواستم از شما بخواهم که در پاسخ نامه آزمون ها به جای نوشتن بخشی از کتاب درسی، مقصود را بنویسید. بانک سوالات کانون برخی از نظام قدیم است و برخی از سوال ها با نظام قدیم حل می شوند، لطفا این سوال ها را کمتر کنید و سوال هایی که تیپ نظام قدیم است را از دفترچه غیرحضوری و دفترچه آزمون بردارید.

کاظم قلم چی: سوالاتی را که به نظر شما مطابق نظام قدیم است دقیق مشخص کنید و بگویید.

چون دومین سال است که کنکور نظام جدید برگزار می شود لطفا سوالات شبیه سازی کنکور 98 را بیشتر در سایت کانون قرار دهید.

.......................................................

توصیه شما در مورد نوشتن ساعت خواب در دفتر برنامه ریزی چیست؟

کاظم قلم چی: ساعت خواب، تلویزیون و اینترنت را بنویسید و این می تواند به مجموعه رفتار شما در طول روز نظم دهد.

آیا کتاب های جمع بندی پارسال و امسال خیلی با هم فرق دارند؟ کسی که کتاب سال گذشته را دارد نیاز است کتاب امسال را هم تهیه کند یا مشابه سال گذشته است؟ آیا گرایش های کنکور 98 هم در آن لحاظ شده است؟

محمد اکبری مدیر تولید کتاب ها و آزمون های چهارم ریاضی: کتاب امسال با سال گذشته فرق دارد و کتاب دوازدهم آن با کنکور مطابقت دارد، با دید کنکور تولید شده است، البته دیدگاه کنکور را لحاظ کرده ایم نه این که سوالات لزوما کاملا مشابه کنکور شوند چون این کتاب بیشتر به صورت آموزشی بیان شده است.

.......................................................

شما در برنامه ریزی به ما می گویید یک هفته ای باشد ولی هر روز نمی شود.

کاظم قلم چی: باید در پایان هر هفته جمع بندی کنید. این یک رابطه پینگ پنگی هست، برای نگاه کل نگر و جز نگر اول برنامه یک هفته داشته باشید ولی ریز ریز هم برنامه ریزی کنید و هر دو صحیح است، در یک بررسی که در مسیر برفی انجام شده بود و از افراد خواسته بودند به سمت هدف بروند و در برف مسیر آن ها بعد از رسیدن به هدف بررسی شده بود نشان می داد کسانی که به دوردست نگاه کرده بودند به هدف رسیده بودند و کمتر به چپ و راست منحرف شده بودند. باید هر دو را داشته باشیم، الان همه مردم می خواهند پزشک شوند و این توهم است بیشتر تا هدف و برنامه ریزی.  طبق قانون ده هزار که در کتاب سرسختی به آن اشاره شده است گفته می شود که اگر شما ده سال مداوم سالی هزار ساعت (روزی 3 ساعت) روی موضوعی کار کنید در آن موضوع به تخصص می رسید. در این زمینه کسی سوال کرده بود که من هر روز دارم ورزش می کنم پس چرا قهرمان نشدم و از او دو سوال پرسیده شد اول این که چگونه این ورزش را انجام می دهید و دوم این که آیا هدف گذاری می کنید؟ او در پاسخ گفته بود یک هدفون دارم و به مطلبی گوش میدهم و هدف گذاری هم نمی کرده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که اگر تمرکز نکنید و هدف گذاری هم نکنید به نتیجه ی مطلوب نمی رسید. اگر بخواهیم این را به کنکور شبیه سازی کنیم باید بگوییم که شما باید هر روز رکورد بزنید، هر روز و هر آزمون، هدف گذاری چند از ده را هم انجام دهید. سماجت و پیگیری، قانون آن هم این است که نگاه به دور را باید داشته باشیم ولی هر ساعت و هر روز هم هدف کوتاه مدت داشته باشیم و تلاش کنیم.  متاسفانه افراد اغلب در هر هفته کار نمی کنند بدتر این که به فکر دو پله یکی کردن هستند و به فکر رسیدن بدون زحمت به جایی. من در طول این 26 سال شاید در کل این سال ها فقط چند بار که در مسافرت بوده ام جمعه های آزمون را حضور نداشته ام وگرنه تمام جمعه ها را پا به پای شرکت کنندگان آمده ام. هر بار باید یک قدم جلو بروید و هیچ وقت هم خسته نشوید بخصوص وقتی دانشگاه رفتید و در بین سال های دانشگاه هم مهم ترین ترم، ترم اول است که در آن باید حواستان باشد که به تلاش هایتان ادامه دهید.


تهیه و تنظیم

ناهید منجمی


تصاویر حاضران در جلسهفایل های ضمیمه

کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت سوم - 34 دقیقه)