فیلم منطق برنامه 29 آذر سوم دبستان

سلام. در این فیلم با ویژگی‌های آزمون 29 آذر و راهکارهائی برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر در این آزمون آشنا می‌شوید.

فیلم منطق برنامه 29 آذر سوم دبستان

سلام. در این فیلم با ویژگی‌های آزمون 29 آذر و راهکارهائی برای گرفتن نتیجه‌ی بهتر در این آزمون آشنا می شوید.

فایل های ضمیمه