کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ + فایل صوتی

تیپ شناسی دانش آموزان برای برنامه ریزی: چرا برنامه هایمان اجرا نمی‌شود ؟ چرا به هدف گذاری نمی‌رسیم ؟

کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ + فایل صوتی

شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟

تیپ شناسی دانش آموزان برای برنامه ریزی:

چرا برنامه هایمان اجرا نمی شود ؟

چرا به هدف گذاری نمی رسیم ؟

قبل از این که چهار گروه دانش آموزان را معرفی کنیم و مشخص کنیم که شما جزء کدام یک از این چهار گروه هستید . برنامه ریزی شخصی و شخصی سازی برنامه را توضیح می دهم و تفاوت این دو را بیان می کنم .

شخصی سازی برنامه : برنامه ی راهبردی ، برنامه ی مطالعه ی شما در خانه را مشخص می کند . برنامه ی راهبردی هماهنگ با برنامه ی مدرسه تنظیم شده است . اما ممکن است مدرسه ی شما در یکی دو درس از برنامه ی راهبردی عقب تر یا جلوتر باشند . ضمنا شما ممکن است روی بعضی درس ها تاکید بیشتری داشته باشید . وقتی به خانه می رسید تفاوت هایتان با دانش آموزان دیگر بیشتر می شود . برنامه ی راهبردی مسیر دو هفته ای را به شما نشان می دهد اما این خود شما هستید که باید تشخیص دهید کدام درس ها را بیشتر یا کمتر بخوانید و در مورد درسی که هنوز در مدرسه نخوانده اید چکار کنید . شخصی سازی برنامه ی راهبردی یعنی این که در برنامه ی راهبردی که برای دو هفته ی شماست تصمیم بگیرید کدام قسمت ها را بیشتر یا کمتر یا اصلا نخوانید یا اضافه کنید .

برنامه ی شخصی مربوط به برنامه ی روزانه ی شماست . در برنامه ریزی شخصی شما مشخص می کنید هر روز چند ساعت درس بخوانید . کدام درس ها را بخوانید . هر درس را چند ساعت بخوانید و چه ساعت هایی درس بخوانید .

در برنامه ریزی شخصی نقش شما تعیین کننده است . برنامه ریزی شخصی به هدف گذاری خود شما و نیازهای آموزشی شما و عادت های مطالعاتی شما ارتباط دارد بنابراین نقش خود شما تعیین کننده است


تیپ شناسی دانش آموزان در برنامه ریزی شخصی

اکنون و در این جا با طرح چند نوع طبقه بندی تلاش می کنیم به شما کمک کنیم تیپ آموزشی خود را بهتر بشناسید تا بهتر بتوانید هدف گذاری و برنامه ریزی شخصی را انجام دهید. توجه به این نکات به شما و اولیا کمک می کند تا در انتخاب پشتیبان ویژه و مشاور و این که آیا اساسا به مشاور آموزشی و درسی نیاز دارید یا نه بهتر و درست تر تصمیم بگیرید.


1- بر مبنای خود اتکایی و توجه به نظر دیگران (چهار گروه دانش آموزان)

در برنامه ریزی شخصی و هدف گذاری و انتخاب رشته چقدر مستقل فکر می کنید و تصمیم می گیرید و تا چه حد به نظر دیگران (اولیا و پشتیبان و دوستان و معلمان ) توجه می کنید ؟

گروه اول : فقط خودم تصمیم می گیرم . برای تصمیم گیری و برنامه ریزی به دیگران مراجعه نمی کنم . به نظر دیگران چندان توجهی ندارم

گروه دوم : خودم تصمیم می گیرم اما نظر دیگران برایم مهم هستند .پس از برنامه ریزی به آن ها هم مراجعه می کنم . ممکن است نظرم را تغییر دهم

گروه سوم : ابتدا به دیگران مراجعه می کنم و از تجربه ی آنان برای هدف گذاری و تصمیم گیری استفاده می کنم . اما و در ضمن خودم هم در برنامه ریزی نقش موثری دارم .

گروه چهارم : ترجیح می دهم افراد با تجربه برایم برنامه ریزی کنند .یک برنامه به من بدهند و من طبق آن برنامه درس بخوانم یا این که در انتخاب رشته به من بگویند کدام رشته برای من خوب است . بهتر است افراد با تجربه برای من برنامه ریزی کنند.


2 – برمبنای هدف گذاری : کدام یک از این سه نوع هدف گذاری را دارید

هدف بلندمدت دارم . مثلا می خواهم در آینده این شغل را داشته باشم !

هدف میان مدت دارم : برای امتحانات نیم سال اول هدف دارم یا برای امتحان پایان سال یا برای کنکور

هدف کوتاه مدت دارم : برای آزمون بعدی هدف گذاری چند از 10 دارم

هدف گذاری ندارم . هدف گذاری نمی کنم


3- بر مبنای کتبی بودن و شفاهی بودن

گروه اول : فکر می کنم اما در جایی نمی نویسم

گروه دوم : فکر می کنم و گاهی اوقات در جایی یادداشت می کنم

گروه سوم : دفتر برنامه ریزی دارم و در دفتر برنامه ریزی ساعات مطالعه ام را می نویسم

دفتر برنامه ریزی برای برنامه ریزی شخصی

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی هفت ویژگی مهم دارد . ویژگی نخست : نوشتن آن ساده است و روزی بیش از یک دقیقه وقت شما را نمی گیرد . در پایان هر هفته هم کافی است پنج دقیقه وقت بگذارید و کار یک هفته را جمع بندی کنید .

ویژگی دوم : نقش اصلی را در تنظیم دفتر خود شما دارید

ویژگی سوم : این برنامه و این دفتر فقط برای خود شماست . برنامه ی هر دانش آموز مخصوص خود اوست

ویژگی چهارم : رقیب اصلی شما خود شما هستید . در این روش برنامه ریزی شما باخودتان رقابت می کنید و تلاش می کنید هر هفته بهتر از هفته ی قبل باشید و هر دو هفته ( هر آزمون ) بهتر از دو هفته ی قبل خود باشید

ویژگی پنجم : برنامه ریزی با دفتر برنامه ریزی انعطاف پذیر است . شما می توانید بر اساس ابتکارهای خودتان چیزهایی را که می خواهید اضافه کنید

ویژگی ششم: مقیاس زمانی برنامه یک هفته است .

ویژگی هفتم: : این دفتر بر اساس نگاه به گذشته تنظیم شده است .بیشترین اعدادی که در این دفتر می نویسید ساعت های مطالعه ی شما در هر روز است . پس از این که هر درس را مطالعه کردید زمان مطالعه ی آن درس را می نویسید و در پایان روز ، ساعات مطالعه ی همان روز راجمع می زنید . در پایان هفته هم ساعات مطالعه ی همان هفته را جمع می زنید و در صفحه ی 182 دفتر وارد می کنید


چرا برنامه هایمان اجرا نمی شود؟

چکار کنیم که بتوانیم تصمیم های واقعی و قابل اجرا بگیریم؟

چگونه می توانیم برنامه ای بنویسیم که بتوانیم آن را اجرا کنیم؟

اکنون که ویژگی های دفتر برنامه ریزی را توضیح دادم روی این سوال مکث می کنیم . چرا خیلی از مواقع برنامه هایی که می نویسیم یا تصمیم هایی که می گیریم را نمی توانیم اجرا کنیم

این سوال سه پاسخ دارد:

اولا خودمان وتوانایی هایمان راخوب و دقیق نمی شناسیم ثانیا مقیاس برنامه را خیلی کوتاه(روزانه) درنظر می گیریم وثالثا اراده مان کمتر از هدف ها و برنامه مان است

راه حل این سه مشکل در ویژگی ششم و هفتم دفتر برنامه ریزی است : به ویژگی هفتم دقت کنید : ویژگی اصلی دفتر نگاه به گذشته است . اعدادی که می نویسید ساعت های مطالعه ی گذشته شماست . ساعت ها و زمان هایی که واقعا مطالعه کرده اید . مشکل اصلی که سبب می شود برنامه هایمان را خوب اجرا نکنیم این است که خودمان را خوب نمی شناسیم و معمولا تصورات خوش بینانه ای از خودمان داریم . اما وقتی ساعت های مطالعه ی خود را روز به روز در دفتر نوشتید و در پایان هفته سه چهار دقیقه وقت گذاشتید و جمع ساعات مطالعه را به صفحه ی 182 منتقل کردید شناخت واقعی از خودتان به دست می آورید و برای هفته ی بعد هدف گذاری می کنید .

به ویژگی ششم هم توجه کنید . مقیاس زمانی برنامه یک هفته است . اگر شما برنامه را روز به روز تنظیم کنید احتمال این که نتوانید برنامه را دقیقا و هر روز اجرا کنید زیاد است . اما اگر مقیاس را یک هفته در نظر بگیریم می توانید کم کاری های یک روز را در روز بعد جبران کنید .

ویژگی دفتر برنامه ریزی و جعبه ابزار کارنامه این است که ما در کانون هم چون یک آینه یا ترازو عمل می کنیم با ابزار دفتر برنامه ریزی و جعبه ابزار کارنامه ، خود واقعی شما را به شما نشان می دهیم . وقتی شما پس از چند هفته متوجه شدید که واقعا چند ساعت درس می خوانید و تصورات خوش بینانه ی شما واقعی شد آن گاه می توانید برای خود واقعی تان برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید که برای هفته ی بعد چقدر درس بخوانید . ضمنا به این نکته هم توجه کنید وقتی ساعت های مطالعه ی هر هفته ی خود را دیدید یک موتور رقابت در درون شما آغاز به کار می کند : موتور رقابت با خود . حتما تلاش خواهید کرد که زمان مطالعه تان را افزایش دهید و به شرایط مطلوب برسانید

صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی یک تاثیر مهم دیگر هم دارد . شما وقتی پنج یا شش هفته جمع ساعت های مطالعه ی خود را در کنار هم نوشتید متوجه تعادل ها و عدم تعادل های خودتان می شوید و متوجه خواهید شد که در چه مواردی افراط یا تفریط کرده اید . صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی به شما کمک می کند که متعادل درس بخوانید . روی یک درس بیش از اندازه وقت نگذارید و به درس دیگر کم توجهی یا بی توجهی نکنید .

در دفتر برنامه ریزی ، برای هر هفته دو صفحه را مقابل هم در نظر گرفته ایم در صفحه ی سمت راست ، ساعت های مطالعه ی هر روز را می نویسید که در این باره به حد کافی توضیح دادیم . در صفحه ی سمت چپ هم کمک می کنیم برای آینده ی کوتاه مدت تصمیم های واقعی و قابل اجرا بگیرید .

در بالای صفحه جدولی هست که در آن جدول ، تصمیم ها و برنامه ی خود را برای سه قسمت روز می نویسید . صبح ، بعداز ظهر تا شام و پس از شام . علت این که یک روز را به سه قسمت تقسیم کرده ایم این است که معمولا همه ی افراد حداقل برای سه چهار ساعت پای حرف خود می ایستند و تصمیم های خود را در سه چهار ساعت آینده اجرا می کنند . ما شاید خیلی با اراده نباشیم و نتوانیم برای یک هفته روی قول و قراری که با خودمان گذاشته ایم بایستیم ولی بسیاری از ما می توانیم سه یا چهار ساعت تصمیم خودمان را اجرا کنیم . به همین خاطر است که در جدول تصمیمات کوتاه مدت ، یک روز را به سه قسمت تقسیم کرده ایم . هر وقت خواستید درس خواندن را شروع کنید تصمیم خود را برای سه چهار ساعت بعد بنویسید .

در قسمت میانی این صفحه ، قسمتی را برای ارزیابی عملکرد شما در هفته ی گذشته قرار داده ایم سه نکته ی مثبت در باره ی عملکرد هفته ی قبل خود بنویسید و فقط یک نکته در مورد ضعف هایتان در هفته ی قبل . نقاط مثبت خود را بیشتر ببینید و روی آن ها سرمایه گذاری کنید و تلاش کنید کم کاری خود را در هفته ی بعد جبران کنید

در قسمت پایینی صفحه تصمیم های راهبردی برای هفته ی آینده را قرار داده ایم . در این جا هدف گذاری ها و تصمیم های اساسی خود را برای هفته ی بعد می نویسید

دفتر برنامه ریزی به شما کمک می کند توانایی های خود را بهتر بشناسید . خودتان را همان گونه که هستید بشناسید و گام به گام با هدف گذاری و برنامه ریزی پیشرفت کنید و به بهترین شرایط خود نزدیک شوید . نوشتن دفتر برنامه ریزی زمان زیادی از شما نمی گیرد . فقط شروع کنید و اگر شروع کرده اید بی وقفه ادامه دهید و اگر گاهی اوقات تنبلی می کنید اشکالی ندارد دوباره شروع کنید .

موفق خواهید شد.دفتر برنامه ریزی و برنامه راهبردی به شما کمک می کنند تا بهتر و موفق تر شوید .کاظم قلم چی 

آذر 98

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی : شما جزء کدام یک از چهار گروه هستید؟ ( قسمت سوم - 34 دقیقه)