خلاصه درس پنج علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر

خلاصه درس پنج علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر همراه با ذکر نکات

خلاصه درس پنج علوم ششم دبستان ویژه آزمون 29 آذر

ششمی ها سلام!

همیشه لازم است که درس ها را مرور کنیم اما باید حواسمان باشد که این مرور نباید به اندازه مطالعه اول از ما وقت بگیرد یکی از راه ها برای حل کردن این مشکل این است که در بازه های مروری به جای خواندن کل کتاب خلاصه آن را بخوانیم در همین راستا، خلاصه درس 5 علوم ششم را ویژه آزمون 29 آذر برایتان آماده کرده ایم.