فیلم تحلیل سوالات آزمون 15 آذر 98 دروس عمومی دوازدهم

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 15 آذر 98 ، دروس عمومی را مشاهده می‌نمائید

فیلم تحلیل سوالات آزمون 15 آذر 98 دروس عمومی دوازدهم

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 15 آذر 98 ، دروس عمومی را مشاهده می نمائید :‌

ادبیات : بهروز ثروتی


عربی : علی نژادعلی


دینی : علی فضلی خانی 


 زبان : ارشاد عظیمی

فایل های ضمیمه

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید