برنامه مطالب صفحه درس گروه ششم دبستان از تاریخ 16 تا 29 آذر

برنامه مطالب صفحه درس گروه ششم دبستان از تاریخ 16 تا 29 آذر برای راحت‌تر شدن کار دانش آموزان

برنامه مطالب صفحه درس گروه ششم دبستان از تاریخ 16 تا 29 آذر

سلام ششمی های عزیز!

برای اینکه در برنامه ریزی به شما کمک کنیم برنامه مطالبی که قرار است در دو هفته آینده روی صفحه مقطع تان قرار بگیرد را آماده کردیم. حالا شما راحت تر می توانید هر روز یک بخش از مطالعه تان را به روز درس ها اختصاص بدهید.

برنامه هفته سوم آذربرنامه هفته سوم آذر

برنامه هفته چهارم آذر


مطالب مرتبط