آزمون اعتبارسنجی 15 آذر

آزمون اعتبارسنجی ( 15 آذر) در روز جمعه 1 آذر ، آزمون اعتبار سنجی برای دوازدهم تجربی برگزار شد .

آزمون اعتبارسنجی 15 آذر

در روز جمعه 1 آذر ، آزمون اعتبار سنجی برای دوازدهم تجربی برگزار شد .


 در روز 15 آذر ، آزمون اعتبار سنجی برای سه پایه  برگزار خواهد شد:

 دوازدهم تجربی و ریاضی( 30 سوال ) و نهم (20 سوال ) 


در آزمون اعتبار سنجی 15 آذر دو دسته از دانش آموزان شرکت می کنند : 

گروه نخست : دانش آموزانی که حداقل یک بار تراز بالای 7000 دارند گروه دوم : دانش آموزانی که در آزمون های گذشته جهش تراز دارند ( حتی اگر به تراز 7000 هم نرسیده باشند ) . شرکت این دو گروه از دانش آموزان در آزمون اعتبار سنجی ، الزامی است .برای هریک از این دانش آموزان  ، یک برگه ی جداگانه ی سوال شامل نام و نام خانوادگی دانش آموز تحویل داده می شود . آزمون اعتبار سنجی در پایان آزمون عادی برگزار می شود . 

زمان آزمون اعتبار سنجی سی دقیقه است و شامل سی سوال برای سه درس است  سایر دانش آموزان علاقه مند در آزمون های بعدی خواهند توانست در صورت ابراز تمایل و ثبت نام ، در آزمون اعتبار سنجی شرکت کنند ولی فعلا امکان شرکت در آزمون اعتبار سنجی فقط برای دو گروه دانش آموزان فوق ممکن است .

 توجه : از آزمون بعدی به تدریج  ، آزمون اعتبارسنجی برای سایر گروه ها برگزار خواهد شد.مقایسه ی تعداد سوال ها و زمان کل پاسخ گویی در مقایسه با کنکور سراسری در آزمون 15 آذر با احتساب تعدادسی سوال اعتبار سنجی 250 سوال خواهیم داشت که بیست سوال از تعداد سوال های کنکور کمتر است اما زمان پاسخ گویی با احتساب آزمون اعتبار سنجی چهار ساعت خواهد بود که مساوی زمان کنکور سراسری است . یعنی حتی با پاسخ گویی به سوال های اعتبارسنجی شرایط کمی ساده تر از کنکور سراسری خواهد بود و این کار برای آشنایی و آماده شدن دانش آموزان با شرایط کنکور سراسری نیز مفید است .

نحوه ی اطلاع رسانی : دانش آموزانی که جزء دو گروه فوق هستند پیامکی با متن زیر دریافت خواهند کرد . ضمنا می توانید در این مورد از نمایندگی شهر خود نیز سوال کنید  دانش آموز گرامی ....... در آزمون فردا شما علاوه بر دریافت سوالات عادی ، 30 سوال ( 20سوال برای نهمی ها )اعتبار سنجی نیز دریافت خواهید کرد . این سوالات ویژه ی دانش آموزان برتر و جهش ترازی می باشد .  


یاد آوری : در آزمون های بعدی دانش آموزان سایر پایه ها نیز آزمون اعتبارسنجی خواهند داشت و دو گروه برترها و جهش ترازی ها در این آزمون شرکت خواهند کرد