فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش (قیمت‌گذاری موجودی کالا)

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش- مبحث روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری- حسن عزیزی

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش (قیمت‌گذاری موجودی کالا)

در این فیلم آموزشی،‌ حسن عزیزی مبحث روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری از کتاب حسابداری خرید و فروش مقطع دهم حسابداری را تدریس می‌کند.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی حسابداری خرید و فروش(روش‌های قیمت‌گذاری موجودی کالا در سیستم ادواری)
حسن عزیزی
مدرس : حسن عزیزی
زهره چوبدار
تهيه شده توسط : زهره چوبدار
فرزانه میرزاکاظم
ارسال شده توسط : فرزانه میرزاکاظم
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید