فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار (خروج اختیاری دارایی ثابت)

فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار (خروج اختیاری دارایی ثابت)- حسن عزیزی

فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار (خروج اختیاری دارایی ثابت)

در این فیلم آموزشی،‌ حسن عزیزی مبحث خروج اختیاری دارایی ثابت از کتاب حسابداری اموال و انبار مقطع یازدهم حسابداری را تدریس می‌کند.

فایل های ضمیمه

فیلم آموزشی حسابداری اموال و انبار (خروج اختیاری دارایی ثابت)

مطالب مرتبط

حسن عزیزی
مدرس : حسن عزیزی
زهره چوبدار
تهيه شده توسط : زهره چوبدار
فرزانه میرزاکاظم
ارسال شده توسط : فرزانه میرزاکاظم