جزوه مبحث تابع درس ریاضی و آمار یازدهم (آزمون 29 آذر)

درس نامه مبحث تابع و انواع ان ریاضی یازدهم انسانی.

جزوه مبحث تابع درس ریاضی و آمار یازدهم (آزمون 29 آذر)

سلام دوستان، در این مطلب جزوه نکات مبحث تابع و انواع آن(پلکانی، قدر مطلقی) و اعمال بر روی توابع قرار داده شده است.

ریاضی و آمار 

پایه: یازدهم تابع (صفحه های 34 تا 54)

نویسنده: نازنین قاسمی- رتبه 2 کنکور سراسری- دانشجوی حقوق دانشگاه تهران

جزوه را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.