درسنامه‌ی درس فارسی (درس 6) - ششم دبستان - ویژه‌ی آزمون 29 آذر

دانش آموزان عزیز ششمی درسنامه‌ی زیر را برای مرور و تثبیت مطالبی که قبلا آموخته‌اید، مطالعه کنید و برای آزمون 29 آذر آماده شوید.

درسنامه‌ی درس فارسی (درس 6) - ششم دبستان - ویژه‌ی آزمون 29 آذر

دانش آموزان عزیز ششمی

درسنامه‌ی زیر را برای مرور و تثبیت مطالبی که قبلا آموخته‌اید، مطالعه کنید و برای آزمون 29 آذر آماده شوید.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه تولید آزمون ششم

درسنامه درس ششم فارسی - ای وطن