الکتریسیته ساکن(فیزیک2)-سوالات پیشنهادی رتبه76ریاضی-29آذر

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه76ریاضی ویژه آمادگی آزمون 29 آذر را باهم مشاهده می‌کنیم...

الکتریسیته ساکن(فیزیک2)-سوالات پیشنهادی رتبه76ریاضی-29آذر

مرتضی شاکر آرانی

رتبه 76منطقه2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه شریف

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث الکتریسیته ساکن از درس فیزیک یازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 29آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی مرتضی شاکر آرانی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                             پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فیلم:مرتضی شاکرآرانی- سوالات پیشنهادی مبحث الکتریسیته ساکن(فیزیک یازدهم)-29 آذر