حد و پیوستگی(ریاضی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه50تجربی-29آذر

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه50 تجربی ویژه آمادگی آزمون 29 آذر را باهم مشاهده می‌کنیم...

حد و پیوستگی(ریاضی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه50تجربی-29آذر

رضا طاهری نیک 

رتبه 50منطقه3- دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث حد و پیوستگی از درس ریاضی دوازدهم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 29آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی رضا طاهری نیک را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                           پشتیبـــــــــان ویـــــــژه