دینامیک(فیزیک دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه50تجربی-27دی

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه50 تجربی ویژه آمادگی آزمون 27دی را باهم مشاهده می‌کنیم...

دینامیک(فیزیک دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه50تجربی-27دی

رضا طاهری نیک 

رتبه 50 منطقه 3 - دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه ایران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث دینامیک از درس فیزیک دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی رضا طاهری نیک  را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

نظر به آن که آزمون 27 دی آزمون جمع بندی نیم سال اول دوازدهم است این مبحث در آزمون 29 آذر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

                                                                     پشتیبـــــــــان ویـــــــژه