بازیابی کلید صرفه‌جویی در مصرف وقت است

یکی از تفکرات رایج در مطالعه دوباره خوانی است.

بازیابی کلید صرفه‌جویی در مصرف وقت است

یکی از تفکرات رایج در مطالعه دوباره‌خوانی است. فرض کنید معلم شما می‌خواهد این هفته از درس 1 و 2 امتحان بگیرد. شما این دو درس را می‌خوانید و برای امتحان آماده می‌شوید. نمره‌ی خوبی هم از امتحان می‌گیرید. بعد از یک هفته، معلم از شما می‌خواهد برای امتحان از درس‌های ۱ و 2 و 3 آماده شوید. حالا با دو نوع درس مواجه هستید. درس 1 و 2 را قبلاً خوانده‌اید و درس 3 برایتان جدید است.

آیا می‌خواهید دوباره به همان اندازه‌‌ای که هفته‌ی گذشته برای درس 1 و 2 وقت گذاشتید، زمان بگذارید؟ آیا قرار است دوباره این دو درس را از اول بخوانید؟

بازیابیْ کلید این مسئله است. بهتر است به‌جای دوباره‌خوانی درس 1 و 2، از خودتان امتحان بگیرید و ببینید در چه قسمت‌هایی از این دو درس مشکل دارید و فقط آن‌ها را بخوانید. با این کار، زمان زیادی در وقت خود صرفه‌جویی می‌کنید و می‌توانید روی درس 3 هم تسلط بیشتری پیدا کنید.

منبع :