نگاهی به دو سوال دام‌دار زیست شناسی آزمون 1آذر در سال دوازدهم

این‌که این یاخته‌ها فاقد پروتئین D هستند یک جمله‌ی درست است ولی این جمله به این معنی نیست که در غشای گلبول قرمز این فرد، هیچگونه پروتئینی وجود ندارد.

نگاهی به دو سوال دام‌دار زیست شناسی آزمون 1آذر در سال دوازدهم

در این مطلب می‌خواهیم دو سوال از آزمون 1آذر را برای شما عزیزان بررسی کنیم.

پاسخ نهایی‌: گزينه‌ي  4 که 31  درصد از پاسخ‌دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده‌اند.

گزينه‌ي دام :
40  درصد از پاسخ‌دهندگان به اين سوال، به اشتباه گزينه‌ي 1  را انتخاب کرده‌اند.

بررسی گزینه دام‌دار این سوال:

دانش‌آموزانی که در دام این سوال افتاده‌اند و به اشتباه گزینه‌ی 1 را انتخاب کرده‌اند، برداشت ناقصی از مطالب کتاب درسی داشتته‌اند و یا این گزینه را با دقت کافی نخوانده‌اند. این‌که این یاخته‌ها فاقد پروتئین D هستند یک جمله‌ی درست است ولی این جمله به این معنی نیست که در غشای گلبول قرمز این فرد، هیچگونه پروتئینی وجود ندارد.

پیشنهاد:

درزمان پاسخگویی به سوالات، به کلمات و یا فعل‌های منفی مطرح شده در صورت سوال و گزاره‌ها و یا گزینه‌ها توجه کنید و ترجیحا زیر آن‌ها خط بکشید. این کار به کاهش خطا و بی‌دقتی هنگام پاسخگویی به سوالات کمک می‌کند.

پاسخ نهایی : گزينه‌ي  3 که 27  درصد از پاسخ‌دهندگان به سوال، به درستي آن را انتخاب کرده‌اند.

گزينه‌ي دام :

27 درصد از پاسخ‌دهندگان به اين سوال، به اشتباه گزينه‌ي 1 را انتخاب کرده‌اند.32 درصد از پاسخ‌دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه‌ي 2 را انتخاب کرده‌اند.

بررسی گزینه‌های دام‌دار این سوال:

در گزینه‌ی اول این سوال به یاخته‌های موجود در لوله‌ی گرده اشاره شده و طراح این توقع را داشته که دانش‌آموز از این داده، به دو اسپرم حاصل از میتوز سلول زایشی برسد. احتمالا دانش‌آموزان در بررسی این گزینه اسپرم را به دلیل اینکه سلول جنسی هستند، حاصل تقسیم میوز فرض کرده‌اند و این گزینه را نادرست دانسته‌اند.

یاخته‌های تشکیل دهنده کیسه رویانی نیز همگی حاصل تقسیمات پی‌درپی یک یاخته اولیه هستند. دانش‌آموزان این نکته را در نظر نگرفته‌اند که سلول‌های حاصل از تقسیم میتوز یک سلول اولیه همگی ژن‌نمود یکسانی دارند.

پیشنهاد:

بهتر است برای یادگیری بهتر این فصل از کتاب درسی در یک جدول، تمام سلول‌های گیاهی که در کتاب درسی نام برده شده، منشا آن‌ها، تعداد مجموعه‌های کروموزومی، اینکه حاصل چه نوع تقسیمی هستند و توانایی انجام چه نوع تقسیمی را دارند و ... را دسته‌بندی کنید. این کار می‌تواند به تسلط شما بر اینگونه سوالات کمک زیادی بکند.

مطالب مرتبط