وقتی سؤال می‌کنید، یاد می‌گیرید

بسیار مهم است که در کلاس درس، شنونده‌ی فعالی باشید.

وقتی سؤال می‌کنید، یاد می‌گیرید

بسیار مهم است که در کلاس درس، شنونده‌ی فعالی باشید. خوب‌گوش‌دادن به درس معلم و برقراری ارتباط خوب با معلم اهمیت کلیدی دارد. اصلاً شما برای این به کلاس می‌روید که درسی را خوب یاد بگیرید و معلم شما هم دقیقاً همین را می‌خواهد.

چنانچه احساس کردید که مبحثی را خوب متوجه نشده‌اید یا در فهم آن ابهام دارید، سؤال کنید. چه‌بسا آن نکته، نکته‌ای کلیدی باشد و تمام درس آن روز وابسته به همان نکته باشد.

از سؤال‌کردن نترسید. وقتی سؤال می‌کنید، یاد می‌گیرید.

منبع :