همراهی اولیا از کودکی

در یکی از طولانی‌ترین تحقیقات پس از جنگ دوم جهانی، دانشمندان هزاران کودک را طی هفتاد سال زیر نظر داشتند.

همراهی اولیا از کودکی

در یکی از طولانی‌ترین تحقیقات پس از جنگ دوم جهانی، دانشمندان هزاران کودک را طی هفتاد سال زیر نظر داشتند. یکی از دستاوردهای مهم این تحقیق نشان می‌دهد که والدین مشتاق توانستند در سال‌های اولیه‌ی زندگی کودکان با توجه هدفمند، آینده‌ی راحت‌تری برای آن‌ها بسازند. این بچه‌ها در مدرسه هم نتایج بهتری کسب کردند و در خانواده و اجتماع از اعتمادبه‌نفس بیشتری برخوردار بودند.

تفاوت این والدین با سایر پدرها و مادرها در انجام کارهای کوچک بود؛‌ مثل گفت‌وگو، ارتباط گرم خانوادگی، گوش‌‌دادن به آن‌ها، بردن آن‌ها به سفر و مهمانی، خواندن کتاب، سرگرم‌کردن آن‌ها با مجلات و تصاویر. این کارها در سال‌های اولیه‌ی کودکی‌شان باعث می‌شد در مدرسه درس‌خواندن را دوست داشته باشند و حتی در بزرگ‌سالی از شرایط سخت فردی و اجتماعی و اقتصادی راحت‌تر عبور کنند.

منبع :