پرونده‌ی هنر: رنه ماگریت و سوررئالیسم فیگوراتیو

رنه ماگریتْ نقاش سوررئالیست بلژیکی است که در سال 1898 در لسین بلژیک متولد شد و در سال 1967 در بروکسل چشم از جهان فروبست.

پرونده‌ی هنر: رنه ماگریت و سوررئالیسم فیگوراتیو

رنه ماگریتْ نقاش سوررئالیست بلژیکی است که در سال ۱۸۹۸ در لسین بلژیک متولد شد و در سال ۱۹۶۷ در بروکسل چشم از جهان فروبست. در سال ۱۹۲۵ به سوررئالیسم فیگوراتیو (پیکری) گرایید و در سال ۱۹۲۷ اولین نمایشگاه انفرادی‌اش را در بروکسل برپا کرد.

زندگی در پاریس و مراوده با برتون که نظریه‌پرداز سوررئالیسم بود، ماگریت را همراه با ماکس ارنست و ایوْ تانگی و سالوادر دالی، به پیشگامان برجسته‌ی این سبک مدرن تبدیل کرد.

ماگریت با برپایی نمایشگاه‌های انفرادی آثارش در نیوریورک و لندن و پاریس، جایگاه نافذ و تأثیرگذارش را در تاریخ هنر مدرن قرن بیستم تثبیت کرد. علاوه بر این، سبک خاص او بر هنرهای گرافیک و طراحی پوستر و سایر تبلیغات تجاری، تأثیر بسیار گذارده است.


منبع :