مثلثات(ریاضی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه2تجربی-29آذر

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه2 تجربی ویژه آمادگی آزمون 29 آذر را باهم مشاهده می‌کنیم...

مثلثات(ریاضی دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه2تجربی-29آذر

عرفان آق 

رتبه 2منطقه3- دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث مثلثات از درس ریاضی دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 29آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی عرفان آق را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

                                                                           پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فیلم:عرفان آق - سوالات پیشنهادی مبحث مثلثات(ریاضی دوازدهم)-29 آذر