حد (حسابان دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه 76 ریاضی-29آذر

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه 76 ریاضی ویژه آمادگی آزمون 29 آذر را باهم مشاهده می‌کنیم...

حد (حسابان دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه 76 ریاضی-29آذر

مرتضی شاکر آرانی

رتبه 76 منطقه 2 - دانشجوی رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

حد حسابان دوازدهم

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 29آذر تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی مرتضی شاکر آرانی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فیلم: مرتضی شاکر آرانی - سوالات پیشنهادی مبحث حد (حسابان دوازدهم)-29 آذر