سوالات دام‌دار جامعه شناسی یازدهم و کنکوری ها

سوالاتی که درصد بالایی از دانش‌آموزان به جای گزینه صحیح، گزینه دیگری را انتخاب کنند، سوالات دام‌دار هستند و گزینه انتخاب شده، دام سوال نامیده می‌شود.

سوالات دام‌دار جامعه شناسی یازدهم و کنکوری ها

سوالات دام‌دار جامعه شناسی یازدهم و کنکوری های رشته انسانی در آزمون 1 آذر :

سوالاتی که درصد بالایی از دانش‌آموزان به جای گزینه صحیح، گزینه دیگری را انتخاب کنند، سوالات دام‌دار هستند و گزینه انتخاب شده، دام سوال نامیده می‌شود.  با بررسی سوال‌های دام‌دار این درس در آزمون 1 آذر، آمادگی لازم برای رویارویی با این‌گونه سوالات در آزمون بعدی فراهم می‌شود. نمونه هایی از این سوالات در زیر آورده شده است:

سوال201 جامعه شناسی دوازدهم:

توضیحات:

گزینه صحیح:4(45درصد به این سوال پاسخ درس داده اند.)

گزینه دام:2(40درصد به این گزینه پاسخ داده اند)

 با توجه به درصد پاسخگویی دانش آموزان این سوال از سوالات تقریبا دشوار می باشد. و 40درصد به اشتباه به گزینه 2 پاسخ داده اند. دانش آموزان در این سوال باید به این نکته دقت کنند که قفس آهنین از ویژگی های انسان متجدد می باشد اما لزوما نه همه آنها بلکه آنهایی که قصد تسلط بر این جهان دارند و اسیر یک نظام اجتماعی برنامه ریز ی شده، شده اند.

سوال 203 علوم اجتماعی نظام قدیم:

توضیحات:

گزینه صحیح:2(37درصد به آن پاسخ درست داده اند)

گزینه دام:1(52درصد به این گزینه پاسخ داده اند)

با توجه به درصد پاسخگویی، این سوال دشوار می باشد. اگر به این سوال دقت کنید، علی رغم اینکه به نظر سوال حفظ کردنی می باشد، اما دقت زیادی می طلبد.دانش آموزان نتوانسته اند بین عصر نبوی و دوران خلافت تمایز قائل شوند. برای درک بهتر تمایزها بهتر است این مطالب دسته بندی شود.

سوال 105 جامعه شناسی یازدهم:

توضیحات:

گزینه صحیح:4(52درصد به این سوال پاسخ درست داده اند)

گزینه دام:2(30درصد به این گزینه پاسخ داده اند)

این سوال با توجه به درصد پاسخگویی از سوالات متوسط می باشد.این سوال از سوالات چندبخشی است که همانطور که برای سوال 203

 نظام قدیم مطرح کرده ایم. دقت زیادی می طلبد. مراحل گسترش فرهنگ اسلامی از مطالب مهمی است که همیشه مورد توجه طراحان

 بوده و دانش آموز باید تسلط کافی بر ویژگی های تمام مراحل را داشته باشد.