اعتمادبه‌نفستان را شارژ کنید

قطعا بسیار در باب فواید پر کردن دفتر برنامه‌ریزی شنیده‌اید، اما آیا تا کنون به این موضوع اندیشیده‌اید که با پر کردن دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید اعتمادبه‌نفستان را افزایش دهید؟

اعتمادبه‌نفستان را شارژ کنید

قطعا بسیار در باب فواید پر کردن دفتر برنامه‌ریزی شنیده‌اید، اما آیا تا کنون به این موضوع اندیشیده‌اید که با پر کردن دفتر برنامه‌ریزی می‌توانید اعتمادبه‌نفستان‌ را افزایش دهید؟ بله قطعا یکی از فواید دفتر برنامه‌ریزی که شاید کمتر به آن پرداخته شده باشد افزایش اعتمادبه‌نفس است.

اما چگونه این‌اتفاق خواهد افتاد؟

 با پر کردن دفتر برنامه‌ریزی و بررسی ساعت‌های مطالعه در هر درس قطعا حس خوبی را تجربه خواهید کرد، حس خوبی که نشات گرفته از حرکت کردن و فعالیت است .‌با رصد دفتر برنامه‌ریزیتان‌ خواهید دید که راکد نمانده‌اید و برای دست‌یابی به هدفتان تلاش کرده‌اید و این خود یعنی افزایش انگیزه و اعتمادبه‌نفس .‌

اعتمادبه‌نفس و انگیزه‌ی حاصل از تکمیل دفتر برنامه‌ریزی می‌تواند محرکی به جهت ادامه‌ی مسیر باشد. همچنین می‌تواند مانع از ایجاد احساسات منفی همچون نگرانی ناشی از عدم توانایی در پاسخ‌‌گویی به سوالات شود. چرا که کافی است اندکی زمان صرف کنید و دفتر برنامه‌ریزیتان‌ را رصد کنید و با مشاهده‌ی تلاش‌هایتان در طول ماه‌ها و هفته‌ها مجددا اعتمادبه‌نفس و انگیزه‌اتان را شارژ کنید تا بتوانید پیروز میدان باشید .‌