بررسی سوالات دام دار درس علوم چهارم دبستان

تحلیل سوالات دام دار و پربحث علوم چهارم دبستان توسط دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف این تحلیل‌ها را می‌توانید در صفحه‌ی مقطع خود مشاهده کنید.

بررسی سوالات دام دار درس علوم چهارم دبستان

تحلیل سوالات دام دار و پربحث علوم چهارم دبستان توسط دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

این تحلیل‌ها را می توانید در صفحه ی مقطع خود مشاهده کنید.
سوال شماره 59 : اين سوال شامل گزينه ي دام دار است

پاسخ نهایی : پاسخ صحيح گزينه ي : 1 که 21 درصد از پاسخ دهندگان به سوال به درستي آن را انتخاب کرده اند 

گزينه ي دام : 

57 درصد از پاسخ دهندگان به اين سوال به اشتباه گزينه ي 2 را انتخاب کرده اند 


در قسمت نظرات اين صفحه به اين سوال پاسخ دهيد 
چرا دانش آموزان در دام اين سوال افتاده اند ؟

تحلیل محمد ترگاشوند - دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف 

خواسته سوال این است که در یک فرایند تبدیل انرژی که رخ میدهد در کدام فرایند انرژی باد در نهایت به انرژی حرکتی تبدیل میشود. دقت کنید که در توربین‌های بادی انرژی باد باعث حرکت پره‌های توربین و ایجاد انرژی حرکتی میشود اما این انرژی اخرین شکل انرژی در این فرایند نیست و انرژی حرکتی مجددا به انرژی الکتریکی تبدیل میشود ولی در گزینه یک انرژی باد در نهایت موجب ایجاد انرژی حرکتی میشود.