با معدل بالا چرا نتیجه‌ی نامطلوب؟

مطابق حیطه‌های شناختی بنجامین بلوم (دانش، ادراک، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابی) امتحانات تشریحی مدرسه فقط دو مرحله‌ی دانش و ادراک را پوشش می‌دهد.

با معدل بالا چرا نتیجه‌ی نامطلوب؟

مطابق حیطه‌های شناختی بنجامین بلوم (دانش، ادراک، کاربرد، تحلیل، ترکیب و ارزیابی) امتحانات تشریحی مدرسه فقط دو مرحله‌ی دانش و ادراک را پوشش می‌دهد. به‌عبارتی، در امتحانات تشریحی فقط بخشی از ذهن خود را که مربوط به حافظه است، به‌خوبی به کار می‌‌گیریم و هر آنچه را خوانده‌ایم یا به ما آموزش داده‌اند، عیناً در برگه‌ی امتحانی می‌نویسیم؛ اما وقتی نوبت به آزمون می‌رسد، وارد مراحل مهم‌تری از سطوح یادگیری می‌شویم. در آزمون‌های تستی، در اغلب موارد، حافظه به‌تنهایی کارایی ندارد و باید با تجزیه و تحلیل درست، به تناسب میزان تسلط بر محتوای درس‌ها، به‌ترتیب، مراحل زیر را طی کنید:

  • کاربرد: امکان استفاده از آموخته‌ها در جایگاه مناسب؛

تحلیل: توان تقسیم مطالب پیچیده به ساده و طبقه‌بندی‌کردن؛

ترکیب: شناخت جزئیات، ترکیب آن‌ها با یکدیگر و خلق مطالب جدید؛

ارزش‌یابی: توان ارزیابی و انتخاب.

برای رسیدن به این مراحل و موفقیت در آزمون‌های تستی، از روش مطالعاتی زیر استفاده کنید:

۱. مطالعه‌ی عمیق کتاب درسی؛

۲. مطالعه‌ی جزوه‌ی معلم و درس‌نامه‌ها؛

۳. حل تمرین‌ها و خودآزمایی‌های کتاب درسی؛

۴. حل مسائل امتحانی از کتاب‌های پرتکرار؛

۵. حل تست‌های استاندارد از کتاب‌های آبی پیمانه‌ای با تحلیل و بررسی؛

۶. حل تست‌های تألیفی و دشوار از کتاب‌های سه‌سطحی با تحلیل و بررسی؛

۷. ارزیابی نهایی (بعد از دو هفته‌) با آزمون کانون، همراه با تحلیل و بررسی دقیق و ترجیحاً در یکی از این زمان‌ها: عصر روز آزمون، روز بعد از آزمون، پنج روز اول هفته.