تک‌رقمی‌های کنکور متعادل درس می‌خوانند

حتماً شنیده‌اید که از قدیم می‌گویند «اندازه نگه دار که اندازه نکوست».

تک‌رقمی‌های کنکور متعادل درس می‌خوانند

حتماً شنیده‌اید که از قدیم می‌گویند «اندازه نگه دار که اندازه نکوست». تقریباً اغلب مردم بر این باورند که حفظ تعادل در بیشتر امور باعث موفقیت و آرامش می‌شود و تأثیرات مثبت زیادی در ارتقای کیفیت زندگی دارد. پرواضح است که تعادل در فرایند یادگیری، گامی مؤثر در افزایش کیفیت آموزش است. بررسی عملکرد مطالعاتی دانش‌آموزان موفق و برتر نشان می‌دهد که یکی از وجوه اشتراک آن‌ها، متعادل درس‌خواندن است.

در گفت‌وگو با بسیاری از آن‌ها و بررسی کارنامه‌ی آزمون‌های کانون و کارنامه‌ی کنکور آن‌ها، به‌روشنی متوجه تعادل آن‌ها در نتایج شده‌ام. فاصله‌ی نمره‌های آن‌ها در درس‌های گوناگون، بسیار کم و در حد 4 یا 5درصد است.

تعادلْ نتیجه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق هنگام مطالعه است. منظور از متعادل درس‌خواندن، یکسان‌خواندن تمام درس‌ها نیست؛ بلکه منظور توجه به تمام مباحث و تمام درس‌ها با درنظرگرفتن وضعیت آموزشی دانش‌آموز و حجم و اهمیت آن‌ها و نیز ارتباط‌شان با مطالب بعدی است.

دانش‌آموزان برتر برای ایجاد تعادل، برای خواندن هر مبحث در هر درس، زمان‌بندی خاصی دارند. نتایج آزمون‌ها در کانون در هدایت دانش‌آموزان و طراحی برنامه‌ی مطالعاتی متعادل، کمک شایانی می‌کند. دانش‌آموزان موفق بلافاصله پس از حضور در آزمون‌ها و کشف نقاط قوت و ضعف خود در تک تک مباحث هر آزمون، برای همگون‌سازی وضعیت خود در درس‌ها و مباحث برنامه‌ریزی می‌کنند.

یکی از عادات غلط مطالعاتی این است که دانش‌آموزان درس‌هایی را که بیشتر دوست دارند، بیشتر می‌خوانند و درس‌هایی را که دوست ندارند یا آن‌ها را دیرتر یاد می‌گیرند، کمتر مطالعه می‌کنند. لازم است این رویه اصلاح شود و توجه بیشتری به درس‌ها و مباحثی که در آن‌ها ضعیف هستند، داشته باشند.