کتاب‌های باهم بیاموزیم: یار دبستانی، پل پیشرفت

کتاب‌هایی که از آن‌ها به عنوان کتاب استاندارد یاد می‌شود، طبق اصولی خاص و با یک منطق صحیح و هدفمند طراحی می‌شوند.

کتاب‌های باهم بیاموزیم:  یار دبستانی، پل پیشرفت

کتاب‌هایی که از آن‌ها به عنوان کتاب استاندارد یاد می‌شود، طبق اصولی خاص و با یک منطق صحیح و هدفمند طراحی می‌شوند. هدفمند بودن هر کتاب بستگی زیادی به پایه‌ی تحصیلی آن خواهدداشت. بی‌شک کتاب‌های گروه کنکور و دبستان منطقی مجزا خواهند‌داشت.

در گروه دبستان، دانش‌آموز چون نوآموز محسوب می‌شود کتاب‌های کمک آموزشی نیز باید توانایی رفع نیاز یک نوآموز را داشته باشد. درسنامه‌ی کامل مبتنی بر متن کتاب درسی، آموزش به اولیا، ارائه‌ی تمرین‌هایی براساس تمارین کتاب درسی، ارائه‌ی پاسخنامه‌ی تشریحی با تکیه بر راه‌حل‌ها و توجه به جزئیاتِ پاسخِ هر سوال، ویژگی‌هایی هستند که این کتاب را برای استفاده‌ی روزانه‌ی دانش‌آموز دبستانی با هر سطح آموزشی مناسب کرده است.

در شیوه‌ی استفاده از این کتاب توصیه می‌کنم حل روزانه 5 سوال ریاضی و 5 سوال علوم به طور مستمر در برنامه‌ی دانش‌آموز گنجانده شود.

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید