اعلام شرایط تغییر رشته در پایه یازدهم رشته‌های شاخه نظری

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش از تسهیل در شرایط تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم رشته‌های شاخه نظری خبر داد

اعلام شرایط تغییر رشته در پایه یازدهم رشته‌های شاخه نظری

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش از تسهیل در شرایط تغییر رشته درون شاخه‌ای در پایه یازدهم رشته‌های شاخه نظری خبر داد

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش‌ و پرورش، عباس سلطانیان گفت: «چنانچه دانش‌آموز پایه یازدهم شاخه نظری تقاضای تغییر رشته در سایر رشته‌های شاخه نظری را داشته باشد می‌تواند پس از موافقت کمیسیون خاص اداره آموزش‌وپرورش شهرستان، منطقه، ناحیه محل تحصیل خود اقدام کند.»

او افزود: «این قبیل دانش‌آموزان باید در 4 عنوان از دروس رشته جدید در نوبت امتحانی خرداد یا شهریور پایه یازدهم شرکت کنند و در صورت قبولی در این دروس می‌توانند در پایه دوازدهم رشته جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهد. چنانچه دروس گذرانده شده در رشته قبلی با دروس رشته جدید دارای کد یکسانی باشد یا از نظر محتوا مشابهت داشته باشد، برابر جدول تطبیق دروس از آنان پذیرفته می‌شود.»

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری ادامه داد: «با توجه به مکاتبات انجام‌شده و موافقت شورای عالی آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان پایه یازدهم شاخه نظری که متقاضی تغییر رشته درون شاخه‌ای هستند، چنانچه در نوبت ارزشیابی خرداد، در امتحان تغییر رشته شرکت کنند و شرایط قبولی را به دست آورند، می‌توانند در ارزشیابی شهریور همان سال، در ارزشیابی سایر دروس مرتبط با تغییر رشته (رشته جدید) شرکت کنند.»

سلطانیان گفت: «دانش‌آموزانی که در نوبت ارزشیابی شهریور، در امتحان تغییر رشته شرکت کنند و شرایط قبولی را به دست می‌آورند، می‌توانند به همراه غایبان موجه مهر، در ارزشیابی سایر دروس مرتبط با تغییر رشته (رشته جدید) شرکت کنند. نوبت‌های فوق، علاوه بر نوبت‌های مجازی است که دانش‌آموز می‌تواند در شهریور و دی‌ پایه دوازدهم شرکت کند.»

منبع :