آزمون 16 آذر 97 یازدهم ریاضی جهت آمادگی در آزمون 15 آذر

آزمون 16 آذر 97 جهت آمادگی در آزمون 15 آذر در دروس اختصاصی

آزمون 16 آذر 97 یازدهم ریاضی  جهت آمادگی در آزمون 15 آذر

سلام دوستان عزیز !


سوالات و پاسخ آزمون 16 آذر 97 در دروس اختصاصی مقطع یازدهم ریاضی جهت امادگی آزمون 15 آذر 98 ضمیمه شده است ... میتونید از بخش فایل های ضمیمه دانلود کنید