نمونه سوالات علوم پیشرفته هفتم (شیمی) - آمادگی آزمون 15 آذر

نمونه سوالات علوم پیشرفته هفتم (بخش شیمی فصل 1 و 2 و 3) - آمادگی آزمون 15 آذر

نمونه سوالات علوم پیشرفته هفتم (شیمی) - آمادگی آزمون 15 آذر

در این مطلب برای شما نمونه سوالات بخش شیمی علوم پیشرفته یعنی فصل های 1 و 2 و 3 را قرار دادیم تا بعد از خواندن کتاب و درسنامه های قرار گرفته در سایت به این سوالات پاسخ دهید سپس با مراجعه به پاسخنامه آمادگی خود را برای آزمون 15 آذر بسنجید.

تهیه شده توسط محمدمتین مشهدی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران