توان‌های گویا(ریاضی دهم)-سوالات پیشنهادی رتبه38تجربی-11بهمن

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه38 تجربی ویژه آمادگی آزمون 11بهمن را باهم مشاهده می‌کنیم...

توان‌های گویا(ریاضی دهم)-سوالات پیشنهادی رتبه38تجربی-11بهمن

محمد مهدی کریمی

رتبه 38 منطقه3 - دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث توان های گویا و عبارت های جبری در درس ریاضی دهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 11بهمن تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی محمد مهدی کریمی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

نظر به آن که آزمون 11بهمن آزمون جمع بندی مباحث پایه است این مبحث در آزمون 29 آذر نیزبررسی گردیده است.

                                                                پشتیبـــــــــان ویـــــــژه

فایل های ضمیمه

فیلم:محمد مهدی کریمی - سوالات پیشنهادی مبحث توان های گویا(ریاضی دهم)-29 آذر