پرونده‌ی هنر: حسین کاظمی

حسین کاظمی از زمره‌ی پیشگامان نقاشی نوگرای ایران است. در سال 1303 متولد شد و در سال 1375 شمسی چشم از جهان فروبست.

پرونده‌ی هنر: حسین کاظمی

حسین کاظمی از زمره‌ی پیشگامان نقاشی نوگرای ایران است. در سال ۱۳۰۳ متولد شد و در سال ۱۳۷۵ شمسی چشم از جهان فروبست. دوره‌ی کارشناسی نقاشی را سال ۱۳۲۴ در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رساند و در ادامه، برای تداوم مطالعه و هنرآموزی‌اش، به فرانسه رفت و طی اقامتی طولانی در پاریس به عرضه‌ی آثارش پرداخت. نخستین نمایشگاه نقاشی‌اش را پس از بازگشت از پاریس، در تالار رضا عباسی برپا کرد و چند سالی هم ریاست هنرستان‌های هنرهای زیبا در تبریز و تهران را عهده‌دار شد.

حسین کاظمی نقاشی‌اش را از واقع‌گرایی به روش امپرسیونیست آغاز کرد و نوعی تصویرگری متأثر از نگارگری ایرانی به‌ویژه مکتب اصفهان را پدید آورد و سپس به انتزاع کامل روی آورد و ترکیب‌بندی‌های بزرگ‌اندازه با ضربات سریع و موزون قلم‌مو پدید آورد.

«دختر اثیری و پیرمرد قوزکرده» (متأثر از رمان بوف کور هدایت) از زمره‌ی آثار برجسته‌ی این هنرمند به شمار می‌رود.

پرونده‌ی هنر: حسین کاظمی

پرونده‌ی هنر: حسین کاظمی


منبع :