کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخه‌ی فنی‌وحرفه‌ای شامل درس‌های آموزش عمومی، درس‌های شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی موردنیاز بازار کار است.

کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

درس‌های رشته‌های تحصیلی شاخه‌ی فنی‌وحرفه‌ای شامل درس‌های آموزش عمومی، درس‌های شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی‌های فنی موردنیاز بازار کار است. کتاب نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای از مجموعه‌ی کتاب‌های کارگاهی است که برای سال دهم تدوین و تألیف شده است. این کتاب دارای 5 فصل (پودمان) است که هر پودمان از دو واحد یادگیری تشکیل شده است.

این کتاب جزئی از بسته‌ی آموزشی تدارک‌دیده‌شده برای هنرجویان است و در کنار آن، از سایر اجزای بستۀ آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده می‌شود.

در این کتاب، با مواردی همچون مفاهیم پایه برای آماده‌سازی رایانه، مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها، نحوه‌ی استفاده از برخی نرم‌افزارهای جانبی سیستم‌عامل و کاربرد آن‌ها، تنظیمات سیستم‌عامل شامل حساب کاربری، تنظیمات میز کار، زمان و زبان، مدیریت برنامه‌ها، ایجاد و ویرایش سند واژه‌پرداز و مدیریت و چاپ آن و تولید بسته، اجزای رایانه و مشخصات اصلی آن‌ها، نصب سیستم‌عامل و تجهیزات جانبی و مدیریت منابع سیستم و برنامه‌ها و عملیات لازم برای نگهداری سیستم‌عامل، آشنا خواهید شد.

مفاهیم اساسی (عنوان‌های پودمان‌ها) در این کتاب، راه‌اندازی و کاربری رایانه، کاربری سیستم‌عامل، کار با نرم‌افزار‌های اداری، مونتاژ رایانه و نصب و نگهداری سیستم‌‌عامل است.

منبع :