قوانین نیوتن(فیزیک دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه27تجربی-27دی

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه 27 تجربی ویژه آمادگی آزمون 27دی را باهم مشاهده می‌کنیم...

قوانین نیوتن(فیزیک دوازدهم)-سوالات پیشنهادی رتبه27تجربی-27دی

حسنعلی ساقی

رتبه 27 منطقه 1 - دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث قوانین نیوتن از درس فیزیک دوازدهم 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی حسنعلی ساقی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

نظر به آن که آزمون 27 دی آزمون جمع بندی نیم سال اول دوازدهم است این مبحث در آزمون 29 آذر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 

                                                                           پشتیبـــــــــان ویـــــــژه