چرخه آمار(ریاضی3)-سوالات پیشنهادی رتبه54انسانی-27دی

در این مطلب فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه رتبه54 انسانی ویژه آمادگی آزمون 27دی را باهم مشاهده می‌کنیم...

چرخه آمار(ریاضی3)-سوالات پیشنهادی رتبه54انسانی-27دی

پارسا حبیبی

رتبه 54 منطقه 3 - دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران 

سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی :

مبحث چرخه آمار از درس ریاضی و آمار3 

* این سوالات منطبق بر برنامه راهبردی بوده و جهت آمادگی در آزمون 27دی تهیه شده اند.

* فیلم سوالات پیشنهادی و روش مطالعه مبحثی پارسا حبیبی را از فایل زیر میتوانید دانلود و مشاهده نمایید .

نظر به آن که آزمون 27 دی آزمون جمع بندی نیم سال اول دوازدهم است این مبحث در آزمون 29 آذر نیزبررسی گردیده است.

                                                         پشتیبـــــــــان ویـــــــژه                                                         

فایل های ضمیمه

فیلم:پارسا حبیبی- سوالات پیشنهادی چرخه آمار(ریاضی و آمار3)-29 آذر