نمونه سوال تستی ریاضی دهم - ویژه آمادگی آزمون 29 آذر

جهت آمادگی در آزمون 29 آذر ، درس ریاضی که مربوط به مباحث آزمون 29 آذر است فایل ضمیمه را دانلود نمایید.(گزینش شده از کتاب آبی)

نمونه سوال تستی ریاضی دهم - ویژه آمادگی آزمون 29 آذر

نمونه سوال تستی ریاضی دهم - ویژه آمادگی آزمون 29 آذر


جهت آمادگی در آزمون 29 آذر ، درس ریاضی که مربوط به مباحث آزمون 29 آذر  است فایل ضمیمه را دانلود نمایید.(گزینش شده از کتاب آبی)

حامد خاکی
ارسال شده توسط : حامد خاکی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید