برای امتحانات آماده شوید

آزمون 15 آذر مقدمه‌ای برای موفقیت در امتحان‌های پایان ترم مدرسه است.

برای امتحانات آماده شوید

آزمون 15 آذر مقدمه‌ای برای موفقیت در امتحان‌های پایان ترم مدرسه است. چرا و چگونگی این موضوع، اهمیت مطالعه‌ی شما را برای این آزمون تعیین خواهد کرد.

به برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها نگاه کنید. مباحث آزمون 15 آذر از ابتدای کتاب‌های درسی بوده و یک ایستگاه جبرانی برای آزمون‌های گذشته است. پس قرار است در ایستگاه توقف کرده و کم‌کاری‌ها را در این آزمون پوششی جبران کنیم. مباحثی را که در این آزمون نیازمند تمرکز و کارِ ویژه هستند می‌توان در چند گروه جای داد. اینکه مطالعه کافی نبوده یا به دلیل عقب بودن برنامه‌ی مدرسه مطالعه نداشته‌اید، تست کافی کار نکرده‌اید، یادگیری ناقص یا عدم‌یادگیری داشته‌اید و ... هرکدام از این‌ها اگر الان رفع و رجوع شوند خیلی بهتر از آن است که برای شب امتحان انباشته شوند.

پس در قدم اول با بررسی کارنامه‌هایی که در اختیار دارید مباحث را شناسایی کرده و برای هریک دلیل عدم موفقیت را کشف کنید. به طور کلی افزایش و بهبود مطالعه و تست‌زنی در آن مباحث، وضعیت شما را بهتر خواهد کرد و بعد از آزمون می‌توانید مباحث را برای زمان امتحانات نشان‌دار کنید.