نمونه سؤال تستی زبان انگلیسی (آمادگی برای آزمون 15 آذر)

برای آشنایی با نمونه سؤال تستی زبان انگلیسی می‌توانید از فایل زیر استفاده کنید.

نمونه سؤال تستی زبان انگلیسی (آمادگی برای آزمون 15 آذر)

برای آمادگی در درس زبان آزمون 15 آذر علاوه بر انجام آزمون غیرحضوری خود، می‌توانید نمونه سؤالات فایل زیر را نیز دانلود کنید.

جمع بندی کل کتاب از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : سپهر قاضى زاهدى