نکات برگزیده شیمی، منطبق با مباحث آزمون 15 آذر- مقطع هشتم

در فایل ضمیمه‌ی زیر، نکات مهم و برجسته ای از مباحث "مخلوط و جداسازی مواد" و "تعییر‌های شیمیایی در خدمت زندگی" که در آزمون 15 آذر از آنها سوال طرح خواهد شد آمده است

نکات برگزیده شیمی، منطبق با مباحث آزمون 15 آذر- مقطع هشتم

در فایل ضمیمه‌ی زیر، نکات مهم و برجسته ای از مباحث "مخلوط و جداسازی مواد" و "تعییر های شیمیایی در خدمت زندگی" که در آزمون 15 آذر از آنها سوال طرح خواهد شد آمده است. مطالعه‌ی سریع و دقیق مطالب موجود در این فایل به شما کمک می کند تا بتوانید به سوالات بیشتری از این مبحث در آزمون پیش‌‌رو پاسخ دهید. همچنین با مطالعه‌ی این فایل در واقع مطالبی را که از این مبحث تا کنون خوانده اید یک دور مرور می کنید. برای دانلود نمونه سوالات این مباحث جهت آمادگی آزمون 15 آذرمی توانید روی متن رنگی کلیک کنید.