چند از ده درس عربی در آزمون 1 آذر

برای ارزیابی دشواری یا آسانی سؤال‌های آزمون از سیستم دهدهی استفاده می‌شود. در این سیستم مشخص شده است که دانش‌آموزان هر بازه‌ی تراز در هر درس به چند سؤال از 10 تا باید پاسخ دهند.

چند از ده درس عربی در آزمون 1 آذر

سطح دشواری درس عربی بر مبنای سیستم چند از ده در مقطع کنکوری و متوسطه2

نام مسئول درس عربی در گروه مستندسازی آزمون: لیلا ایزدی-محدثه پرهیزکار


رنگ ها در هر  سیستم چند از ده به چه معنا است؟

 آبي   ساده: نسبت به چند از ده در آزمون،  دو واحد ساده است.

 سبز    نسبتا ساده:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد ساده است.

سفید   منطبق:  منطبق با چند از 10 درس در آزمون بوده است.

 زرد    نسبتا دشوار:  نسبت به چند از ده این درس در آزمون یک واحد دشوار است.

 قرمز   دشوار: نسبت به چند از ده این درس در آزمون دو واحد دشوار است.درس عربی در آزمون 1 آذر در گروه کنکوری و متوسطه2، در مقطع دوازدهم ریاضی انطباق کامل داشته است.

در مقطع دوازدهم تجربی سوالات نسبتا منطبق بوده است. این درس برای بازه 6250 کاملا منطبق و در بازه های دیگر 1 واحد دشوارتر بوده است.

در مقطع فارغ التحصیل تجربی عمومی سوالات نسبتا ساده بوده است. در این درس بازه 4750 کاملا منطبق و در بازه 6250، 2واحد آسانتر و در بازه های دیگر 1 واحد آسان بوده است.

در مقطع دهم انسانی ، دهم ریاضی و یازدهم عمومی تجربی و ریاضی سوالات آسان بوده و در همه بازه ها 1 واحد آسانتر بوده است.

در مقطع دهم انسانی دانش آموزان با تراز 4750 به 3 سوال از 10 سوال پاسخ داده اند.

درس عربی در مقطع دهم تجربی و فارغ التحصیل انسانی برای دانش آموزان نسبت به دیگر مقاطع دشوارتر بوده است.

در مقطع دهم تجربی دانش آموزان با تراز 7000 از 10 سوال به 5 سوال پاسخ داده اند.

این درس در مقطع دوازدهم اختصاصی انسانی برای کل بازه ها 1 واحد دشوارتر بوده است و دوازدهم عمومی انسانی تقریبا منطبق بوده است.

در این آزمون آسانترین آزمون مربوط به مقطع دهم انسانی و دشوارترین آزمون مربوط به مقطع عمومی فارغ التحصیل انسانی می باشد.

سطح این درس در آزمون 1  آذر برای شما چگونه بوده و  چند تا از 10 سوال را پاسخ صحیح داده اید؟

لیلا ایزدی
ارسال شده توسط : لیلا ایزدی
در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید