در ایستگاه‌های جبرانی خودتان را به برنامه برسانید

به خاطر می‌آورم در فیلمی، فردی از قطار جا مانده بود. او بلافاصله سوار ماشینی شد و خودش را به ایستگاه بعدی قطار رساند و سوار قطار شد.

در ایستگاه‌های جبرانی خودتان را به برنامه برسانید

به خاطر می‌آورم در فیلمی، فردی از قطار جا مانده بود. او بلافاصله سوار ماشینی شد و خودش را به ایستگاه بعدی قطار رساند و سوار قطار شد. لبخند او هنگامی که در ایستگاه دوم سوار قطار شده بود، زیبایی‌های خاص خودش را داشت.

در آزمون‌های برنامه‌ای، به هر دلیلی ممکن است از برنامه جا بمانید. ممکن است این جاماندن به‌دلیل تعطیلی‌ها یا عقب‌بودن درس‌ها در مدرسه یا کم‌کاری خودتان باشد. حتی ممکن است خودتان تصمیم بگیرید درسی را آن زمان مطالعه نکنید. وجود ایستگاه‌های جبرانی در برنامه‌ی راهبردی به شما آرامش می‌دهد تا بدون نگرانی برنامه‌هایتان را اجرا کنید. خیالتان راحت! ایستگاه‌های جبرانی به‌اندازه‌ی کافی در مسیر قطارِ پیشرفت درسی شما قرار دارد و می‌توانید در آن ایستگاه‌ها خودتان را به برنامه برسانید. فقط فراموش نکنید وقتی به برنامه رسیدید، لبخند بزنید. لبخندتان در آن لحظه‌ی رسیدن، زیبایی‌های خاص خودش را دارد.

منبع :