کوتاه نیاییم

در دنیای آموزش، غیرممکن وجود ندارد. اگر فرزندمان در درسی نمره یا تراز خوبی نمی‌گیرد، علت چیست؟

کوتاه نیاییم

در دنیای آموزش، غیرممکن وجود ندارد. اگر فرزندمان در درسی نمره یا تراز خوبی نمی‌گیرد، علت چیست؟

بسیاری از ما وقتی چند بار فرزندمان در درسی مثل ریاضی نمره‌ی خوبی نمی‌گیرد، آرام‌آرام می‌پذیریم که او در این درس ضعیف است و نمی‌تواند پیشرفت کند. این باوری غلط است. تمرین و تکرار و صرف وقت و تمرکز روی هر درسی از جمله ریاضی، باعث می‌شود آن درس به نقطه‌قوت تبدیل ‌شود.

بنابراین نپذیرید که فرزندتان در درسی ضعیف است. برای رفع مشکل او فکر کنید و با معلم و مشاور مشورت کنید تا راه‌حل مناسبی پیدا کنید.

برای فرزندانمان وقت بگذاریم و با آن‌ها گفت‌وگو کنیم و کوتاه نیاییم.

منبع :